Veilig werken aan HEV Heavy duty ED2

Opleidingsinhoud

De opleiding behandelt de werking en de opbouw van de elektrische of hybride aandrijving. De potentiële gevaren en de te volgen veiligheidsprocedures bij interventies komen uitgebreid aan bod. Het accent ligt op wat je wel en niet mag doen aan deze heavy-duty HEV-voertuigen, maar ook op hoe je om moet gaan met gevaarlijke situaties. Het gebruik en de controle van veiligheidsuitrusting en speciaal gereedschap komen uitgebreid aan bod in de praktijk. Het in veiligheid stellen van een elektrisch of hybride voertuig is de belangrijkste competentie die de
opleiding nastreeft. 

Het certificaat dat wordt uitgereikt na het volgen van de opleiding en het slagen voor de proef (theorie en praktijk), attesteert dat de houder ervan:

 • kennis heeft van de opbouw van een heavy-duty HEV-voertuig;
 • kennis heeft van de voornaamste risico's die verbonden zijn aan de onderdelen van deze aandrijfsystemen;
 • kennis heeft van een veilige werkmethode voor het spanningsvrij maken en deze ook heeft toegepast tijdens de werkzaamheden aan deze aandrijfsystemen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen en geschikte meetapparatuur kan selecteren en gebruiken voor de uit te voeren werkzaamheden.

Doelstelling

Deze opleiding heeft tot doel:

 • Begrijpen van de algemene werkingsprincipes van elektrische en hybride elektrische heavy-duty HEV-voertuigen.
 • Kennen van het werkdomein van gecertificeerde personen van niveau 1, 2 en 3.
 • Kunnen identificeren van heavy-duty HEV-voertuigen en kennen van de eraan verbonden risico's.
 • Kunnen omgaan met heavy-duty HEV-voertuigen (dagelijks gebruik: starten en rijden).
 • Correct kunnen inschatten van de risico's en kennen en kunnen toepassen van de juiste procedures bij de omgang met heavy-duty HEV-voertuigen.
 • Veilig spanningsvrij kunnen maken van heavy-duty HEV-voertuigen.
 • Kunnen inschatten van de risico's van het werken aan beschadigde heavy-duty HEV-voertuigen.

Doelgroep en voorkennis

Wie werkt aan heavy-duty HEV-voertuigen, ook aan het hogespanningssysteem of onderdelen ervan, op voorwaarde dat het voertuig eerst correct spanningsvrij en veilig is gemaakt. Er zijn verschillende doelgroepen, waarvoor de accenten van de opleiding anders zullen liggen (de certificeringsproef blijft natuurlijk wel gelijkwaardig):

 • mecaniciens en technici;
 • koetswerkherstellers;
 • pechverhelpers.

Vereiste voorkennis: om de opleiding correct aan te vatten moet de deelnemer kennis hebben van elektriciteit (de elektrische grootheden, het verband ertussen, het verschil tussen AC en DC enz.).

Certificering

Wie de opleiding helemaal volgt, ontvangt een sectoraal aanwezigheidscertificaat. Wie de opleiding helemaal volgt en voor de certificeringproeven slaagt, ontvangt ook een sectorcertificaat niveau 2.

Deze opleiding maakt deel van het sector plan corona.

Meer informatie

Sector
Garagebedrijf
Metaalhandel
Type
In Company
Open
Certificering
Sectoraal Certificaat - niveau 2
Duur
2 dagen
Standaardtarief
€ 500.00 Excl. BTW
*Deze opleiding is gratis voor specifieke profielen. Meer informatie
Code:
209912

Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
Vraag uw InCompany opleiding aan

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.