Veiligheid en milieu (garage)

Opleidingsinhoud

De opleiding behandelt veiligheid en milieu op basis van foto's van concrete situaties die kenmerkend zijn voor garage- en koetswerkbedrijven. Elk van beide thema's wordt vanuit zeven invalshoeken uitgewerkt:

 • milieu: energie, geluid, lucht, water, bodem, verpakkingen en afval; 
 • veiligheid: brand, gevaarlijke producten, gezondheid en hygiëne, rug, bescherming, werkplaats en gevaarsignalen.

Doelstelling

 • Sensibiliseren rond alle veiligheids- en milieuaspecten in de werkplaats.
 • Aanleren van het correcte gebruik van preventie- en beschermingsmiddelen
 • Motiveren voor het toepassen van milieubeschermende en -reddende handelingen.

Doelgroep

Elke mecanicien of koetswerkarbeider die werkzaam is in een autodistributie- of reparatiebedrijf (ADRO) of in de behandeling van autowrakken.

Leermiddelen

De cursist ontvangt twee sectorale handboeken:

 • Veiligheid, gezondheid en hygiëne in autodistributie- en reparatieondernemingen;
 • Milieuzorg in autobedrijven.

De EDUCAM-kit: een cd-rom en demonstratiemateriaal, waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen.

  Type
  Duur
  Code:
  202306

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Doelgroep
  Prijs
  0.00 €
  Code:
  202306