Human Resources

Ons beleid berust op verschillende strategische assen:

Invullen van een geïntegreerde HR-functie, die bij al haar missies en opdrachten een optimale servicegraad biedt, zowel voor de bedrijven als onze eigen medewerkers.

Actief promoten van onze waarden in onze teams, vooral de waarden die de hoeksteen van onze bedrijfscultuur vormen: menselijkheid, respect, ontplooiing en welzijn voor iedereen. Die waarden vormen de ziel van EDUCAM en helpen elke medewerker om onze strategische doelstellingen te bereiken.

Blijk geven van onze dynamiek om te groeien via een rekruteringsbeleid en ervoor zorgen dat de best gekwalificeerde profielen op het goede moment aangeworven worden vanuit het standpunt van de business.

Inschakelen en begeleiden van nieuwe medewerkers tijdens hun eerste maanden bij EDUCAM, wat zich vertaalt in een opleidingsplan. 

Zorgen voor alle tools en middelen ten behoeve van elke medewerker om zijn persoonlijke ontwikkeling voort te zetten via een innoverend programma om competenties te beheren, een permanente begeleiding van elkeen door zijn verantwoordelijke (coaching) en het bepalen van duidelijke en meetbare doelstellingen.

Waarom bij EDUCAM werken?

Met EDUCAM bouwt u aan de mobiliteit van morgen!

U staat op de eerste rij bij alles wat beweegt in de autosector en aanverwante sectoren, zowel op technisch, economisch als ecologisch vlak. Bij EDUCAM anticipeert u op de opleidingsbehoeften van de sector en zorgt u er mee voor dat werknemers op hun werkplaats over goede competenties beschikken, vandaag en morgen.

Bij EDUCAM vormt elke dag een boeiende uitdaging. U staat in voor een ruime waaier aan klanten, uit verschillende sectoren, onder meer de meest vermaarde in de autosector. U bent nauw betrokken bij hun bijscholingsprojecten en -kampen met allerlei complexe situaties, waarvoor vaak geen standaardoplossingen bestaan. Maatwerk vormt de grote kracht van EDUCAM.

Uw ontwikkeling, onze prioriteit: u wilt elke dag blijven bijleren? Ons succes wordt gebouwd op uw ontwikkeling. Dankzij de verscheidenheid van uw opdrachten bij onze klanten en partners enerzijds en de begeleiding die u van onze managers zult krijgen anderzijds, zult u snel en op talrijke vlakken vooruitgang boeken.

U zult tot het hart van de duurzame ontwikkeling doordringen: alternatieve aandrijvingen, nieuwe materialen, milieusparende innovaties, allemaal domeinen waarin u ondergedompeld wordt en waarin u enkele lengten voorsprong zult verwerven op alle andere actoren op de markt.

U werkt in een financieel stevig bedrijf, dat sterk wordt ondersteund door de sociale partners in onze sectoren en dat sinds zijn oprichting in 1989 permanent groeit. U versterkt een jong en enthousiast team, dat alles in het werk stelt om onze klanten en partners maximaal te bevredigen.

Onze aanwervingsprocedure

Aan de basis ervan liggen twee keuzemogelijkheden:

 1. U raadpleegt op onze site de pagina met de openstaande betrekkingen en u solliciteert voor een functie die u aanspreekt en die bij uw competenties past.

 2. Een baan bij EDUCAM spreekt u aan en u solliciteert spontaan bij ons.

Zodra u online gesolliciteerd hebt, ontvangt u een elektronisch ontvangstbericht. Als u een interessante kandidaat bent, neemt onze HR-afdeling telefonisch contact met u op om dieper in te gaan op uw profiel, uw ervaring, uw belangstelling en uw motivering. Dit is de eerste stap van onze selectieprocedure. Alleen met geselecteerde kandidaten wordt telefonisch contact opgenomen. De andere kandidaten worden per mail verwittigd.

Als uw telefonische antwoorden ons overtuigen, wordt u voor een eerste gesprek bij EDUCAM uitgenodigd. Dat vindt op kantoor plaats (of via Teams in de huidige Covid-crisis) en is een gesprek met HR en de verantwoordelijke van de afdeling (N+1). De bedoeling van deze ontmoeting is om uw kandidaatstelling grondig te analyseren. Als u voor een technische expertfunctie solliciteert, wordt u uitgenodigd voor een schriftelijke EDUCAM-proef om uw technische kennisniveau te bepalen. Op dat gesprek krijgt u de kans om vrij vragen te stellen, zodat u de functie goed begrijpt en kunt inschatten in welke mate ze met uw profiel overeenkomt.

Daarna volgt de laatste stap voor de eindbeslissing, namelijk een ontmoeting met het afdelingshoofd (N+2) dat aanwerft. Tijdens dit gesprek maakt u met die persoon kennis en krijgt u de kleinste details over de inhoud van de functie. Na die ontmoeting nemen alle personen die u ontmoet hebt, samen een eindbeslissing. U krijgt telefonisch feedback over de eindbeslissing. Indien u in aanmerking komt voor de functie krijgt u via e-mail  een aanbod en als u dit aanbod accepteert, stelt de HR-afdeling u een datum voor om uw contract te komen ondertekenen.

Welkom, u behoort nu tot het EDUCAM-team!

Loopbanen

EDUCAM heeft de hele opleidingsketting in de hand.

Dit betekent wat volgt:

 • We analyseren vooraf de opleidingsbehoeften en de beroepsprofielen.
 • We leiden daar de nodige thema's uit af.
 • Ons team technische experten ontwerpt en ontwikkelt onze trainingen en de bijbehorende leermiddelen.
 • We selecteren en vormen de lesgevers, zodat ze de training kunnen geven.
 • Onze consulenten bezoeken de bedrijven om hun behoeften te analyseren en een aangepast opleidingsplan op te stellen.
 • Onze administratieve afdeling beheert alle dossiers: planning, reservering van lokalen en materieel, voorbereiding van administratieve dossiers, facturering enz.

Zo'n breed gamma activiteiten maakt het ons natuurlijk mogelijk om een brede waaier aan functies voor te stellen, waarin nagenoeg alle profielen hun gading vinden. Samengevat mag u stellen dat er bij EDUCAM vier soorten loopbanen zijn:

 1. Commerciële loopbanen (m/v)
  • Bedrijfsconsulent, Account Manager
  • Key Account Manager
  • Commercial Assistant
  • Communication consultant
 2. Technische loopbanen (m/v)
  • Technisch consulent en expert
  • Ontwikkelaar van trainingen
  • Lesgever (over auto's, vrachtwagens, motoren, werfvoertuigen enz.)
 3. Institutionele loopbanen (m/v)
  • Consulent, projectleider, missieleider
  • Directieattaché bij de overheid en onze institutionele partners
 4. Supportfuncties (m/v)
  • Planning & facilities
  • Studieconsulent
  • Account Assistant, administratief medewerker, assistent
  • Logistiek medewerker
  • Financiën
  • Human resources
  • ICT
  • Onthaal

Onze contactgegevens:

EDUCAM
Afdeling Human Resources
J. Bordetlaan 164
B-1140 Brussel
T: +32 2 778 63 30
jobs@educam.be