Process & quality Manager

Uw job

Doelstellingen

 • Je rapporteert in deze nieuwe functie rechtstreeks aan de Managing Director van Educam Group.
 • Je stuurt het team "Process & Quality Management" aan.
 • In deze rol ben jij dé key-persoon voor het proces- en de kwaliteit in de onderneming: samen met je team analyseer je de business en breng je de actuele bedrijfsprocessen in kaart. Je werkt hiervoor nauw samen met de business om op die manier goed zicht te krijgen op alle bedrijfsactiviteiten. Een belangrijke focus zal liggen op de verschillende stappen in het organiseren van de opleidingsactiviteiten en het beheer van de specifieke opdrachten van EDUCAM VZW.
 • Dankzij je sterke kennis en ervaring in business analyse en je communicatieve vaardigheden, slaag je erin om tot heldere  procesbeschrijvingen te komen. Je stippelt ze uit, werkt ze bij, integreert ze, stroomlijnt en vereenvoudigt ze. 
 • Deze procesbeschrijvingen zullen de basis vormen voor de implementatie van een nieuw digitaal bedrijfsplatform (migratie weg van SAP – zie ICT context bovenaan), waarin je een actieve rol zal opnemen.
 • Je neemt tevens een belangrijke rol op binnen het luik “Quality” zodat er binnen een bepaalde termijn een kwaliteitslabel (zoals bv Qfor en ISO) door de organisatie kan behaald worden.
 • Daarnaast sta je in voor een excellente Governance van het proces- en de kwaliteit  in de onderneming. Je zorgt ervoor dat de dataverwerking correct wordt georganiseerd en dat het databeheer zeer kwalitatief is.

Uw profiel

Technische competenties

 • Beheren van het serviceniveau op basis van ingevoerde KPI's
 • Beheren van de projecten van het team aan de hand van een model zoals bv. Prince2
 • Ontwikkelen en implementeren van ondersteuning voor "Process & Quality" in de vorm van instrumenten en de ontwikkeling van interne competenties
 • Optreden als aanspreekpunt over bedrijfsprocessen en  de kwaliteit voor interne diensten en projecten
 • Zorgen voor de correcte implementering van de uitgestippelde processen en een correct databeheer in overeenstemming met de geldende regelgevingen en de CAO's
 • In samenwerking met het IT-team, toegewijd ondersteunen van de gebruikers 
 • Uitstippelen van een visie op korte, middellange en lange termijn over het beheer van de processen en de beschikbare nieuwe oplossingen / toepassingen op de markt
 • Beheren en ontplooien van het team
 • Inschatten en beheren van de budgetten van het departement
 • Ondersteunen en proactief aanreiken van businessoplossingen dankzij een actief procesbeheer
 • Ondersteunen van interne en externe klanten opdat deze hun missie kunnen vervullen
 • In samenwerking met het IT-team, toezien op de veiligheid van de informatie op het vlak van vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en conformiteit
 • Met betrekking tot proces- en databeheer, optreden als coördinator voor de verantwoordelijke voor het aanleggen van een dossier met het oog op het behalen van een kwaliteitslabel van bijvoorbeeld het type ISO door EDUCAM

De specifieke competenties zijn: 

 • Begrijpen van de omgeving en de werking van de onderneming
 • Strategisch nadenken en grondig begrijpen van de operationele processen, waarvan sommigen verband houden met de CAO's van de door EDUCAM beheerde sectoren
 • Begrijpen en kennen van de geldende regels met betrekking tot databeheer (bv. GDPR)
 • Vermogen om de huidige en toekomstige processen in het bedrijf te begrijpen en te formaliseren
 • Vermogen om onze processen te kunnen omschrijven voor business analysts van onze leveranciers van oplossingen / toepassingen
 • Vermogen om de conformiteit en de operationalisering van de procesvoorstellingen van onze leveranciers te beproeven
 • Toepassen van goede praktijken op het vlak van databeheer en -verwerking
 • Onderhandelen (extern / intern)
 • Beheersen van bedrijfsspecifieke software
 • Process management
 • People management
 • Ervaring met projectbeheer 
 • Ideaal is de kandidaat (kandidate) tweetalig Nederlands/Frans, maar dit criterium is niet exclusief op voorwaarde dat hij/zij bereid is om zich (bij) te scholen 

Persoonlijkheidscompetenties

 • Zin voor organisatie
 • Assertiviteit
 • Communicatie
 • Klantgerichtheid
 • Probleemoplossend denken en handelen
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Blijk geven van leadership en pedagogie
 • Anticipatie
 • Stressmanagement
 • Bepalen van prioriteiten
 • Zin voor samenwerking en collegialiteit
 • Analytisch denkvermogen
 • Nauwkeurigheid, nauwgezetheid
 • Samenvattend denkvermogen
 • Aanpassings- en leervermogen

Ons aanbod

 • Je wordt verwelkomd in een onderneming met oog voor de werknemer maar je behoort ook tot een dynamische organisatie met een menselijke, open en transparante bedrijfscultuur waarin team spirit centraal staat.
 • We bieden aan de gelukkige kandidaat een mooi salarispakket met tal van extralegale voordelen; een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, 32 vakantiedagen, tussenkomst in internetonkosten, enz.
 • Je werkt nauw samen met vele verschillende diensten binnen de onderneming en je drukt je stempel op Educam door je vlotte samenwerking
 • We vertrouwen jou een functie toe die ons moet wapenen tegen de veranderende professionele wereld. 
Interesse in deze functie?

Stuur ons uw motivatiebrief en CV.