Samenwerking met Renault

Ook in coronatijden blijft kennisbehoefte groot

Renault blikt terug op een samenwerking met EDUCAM van meer dan twintig jaar. “De basisopleidingen van EDUCAM zijn complementair aan de meer merkspecifieke vormingen”, klinkt het. De kennisbehoefte blijft alvast groot, zeker met het groeiend succes van hybride- en elektrische voertuigen. “De opleidingen elektriciteit zijn een heuse springplank voor onze mensen”, stelt men dan weer bij Valckenier, inmiddels de grootste Renault-dealer van het land. Een gesprek.

“De strategische belangstelling voor opleidingen is er altijd geweest bij Renault, en daar veranderen deze corona-tijden niets aan”, legt Pierre Pelgrims, Technical Training Manager bij Renault, uit. “De evolutie staat nu eenmaal niet stil. Corona heeft misschien het een en ander vertraagd, maar punt is dat we voor enkele grote uitdagingen staan. Als merk leggen we de focus op de uitbreiding van ons aanbod van Hybride en Elektrische Voertuigen (HEV). En dat betekent ook investeren in de opleiding van onze medewerkers die deze ambitie mee moeten dragen.”

Toekomstgerichte keuze

“Aangezien we op een scharnierpunt gekomen zijn, betekent dat de vereisten op het vlak van technische knowhow ook breder zijn geworden”, vervolgt Pierre Pelgrims. “Investeren in nieuwe technologieën doet geen afbreuk aan de realiteit dat de kennis van de 'oudere' technologieën onverminderd aanwezig moet blijven. Je mag ervan uitgaan dat een wagenpark van vandaag zo'n tien jaar meegaat. Het lanceren van HEV en de sterke uitbreiding van dit aanbod in ons gamma is een toekomstgerichte keuze maar ook een verplichte keuze mede door de CAFE (Corporate Average Fuel Economy) reglementering, maar de kennis van een diesel-voertuig dat vandaag op de markt wordt gebracht zal er over vele jaren nog steeds moeten zijn. Meer nog: met de komst van hybride wagens, worden onze mensen meer dan voorheen met benzine-motoren geconfronteerd. En als merk zetten wij ook in op LPG, ook dat vergt een aparte kennis.”

“Om aan deze brede opleidingsnoden tegemoet te komen, hebben we al jaren een samenwerking met EDUCAM”

Pierre Pelgrims, Technical Training Manager bij Renault

“Een onderscheid moet gemaakt worden tussen opleidingen die eigen aan het merk zijn en zij die betrekking op alles wat eigen is aan het metier, zeg maar. Vooral voor dit tweede luik doen we beroep op de knowhow van EDUCAM.  We stellen vast dat er zich vaak een probleem stelt met onze jonge mecaniciens en hun kennis van elektriciteit, geen onbelangrijke vaststelling in het licht van onze ambitie op het vlak van HEV.  Dankzij de opleidingen elektriciteit I en II van EDUCAM houden we die kennis op peil. Ook – en zeker – vandaag, aangezien we ondanks corona geen achterstand mogen oplopen. Snel schakelen in tijden van crisis is de boodschap, daar is dit project met EDUCAM het beste bewijs van. Evident was dit niet, aangezien de restricties nu eenmaal waren en zijn wat ze zijn.”

Continuïteit verzekeren

Ook Piet Matthys beaamt de vaststellingen van Pierre Pelgrims. Binnen Valckenier, multimerken mobiliteitsaanbieder in Vlaams Brabant, Oost- en West-Vlaanderen, draagt hij sinds enkele maanden de verantwoordelijkheid voor de opleidingen. “We moeten vaststellen dat de echte expertise, en dan doel ik op mensen die een wagen vanbinnen en vanbuiten kennen, vaak bij een wat oudere generatie zit”, zegt hij. “Om de continuïteit te verzekeren, investeren we fors in de opleiding van onze jongere mensen. Ook al worden we daarin gehinderd door corona-gerelateerde maatregelen. Kennis van elektriciteit is cruciaal geworden, en niet enkel voor HEV. De mensen moeten ook in staat zijn een diagnosetoestel te gebruiken bij pakweg het vervangen van een batterij, zonder dat ze daarvoor een diagnose als dusdanig moeten uitvoeren. Hun kennis op peil krijgen is een engagement waarvan de omvang niet onderschat mag worden. Want wanneer we het over de opleidingen Elektriciteit I en II hebben, dan spreken we over in totaal tien opleidingsdagen.”

De samenwerking met EDUCAM heeft voor Piet Matthys iets vanzelfsprekends. “Je moet het warm water niet uitvinden”, merkt hij laconiek op. “Er komen op technologisch vlak nogal wat nieuwigheden op ons af. Constructeurs hebben hun handen vol om net daarrond opleidingen te voorzien.  Vaak is het spurten. Net daarom is het aanbod van EDUCAM welgekomen en complementair. We merken ook dat eens die basis elektriciteit aanwezig is, makkelijker verder kan worden gebouwd rond meer specifieke vormingen. Vaak koppelen we die met een onmiddellijke toepassing 'on the job'. In die zin is onze samenwerking met EDUCAM een heuse springplank die meer kennis mogelijk maken.”