Erkende opleidingsverstrekkers

Het uitgebreid opleidingsaanbod dat door EDUCAM verzorgd wordt geeft recht op opleidingspremies. Indien u een opleiding wenst te volgen via een andere operator, kan er ook een premie bekomen worden door deze opleiding door EDUCAM te laten erkennen.

Een erkende opleidingsverstrekker is een andere operator dan EDUCAM die de administratieve procedure, om een opleiding door EDUCAM te laten erkennen, op zich neemt. Concreet betekent dit dat het personeel, van bedrijven uit de garage of aanverwante sectoren: carrosserie, metaalhandel en terugwinning van metalen, opleidingen buiten het aanbod van EDUCAM kan volgen. Dankzij de erkende opleidingsverstrekkers hoeft u als onderneming geen administratieve procedure door te gaan om opleidingspremies te verkrijgen, met andere woorden de erkende opleidingsverstrekker ontzorgt u.

Om kwaliteitsvolle opleidingen te garanderen en het bekomen van opleidingspremies te vereenvoudigen, voert EDUCAM een jaarlijkse controle uit bij de erkende opleidingsverstrekkers. Na een positieve controle, die bewijst dat alle voorwaarden uit de overeenkomst strikt nageleefd worden, mogen de erkende opleidingsverstrekkers het EDUCAM-label gebruiken.

EOV-OFA label NL

Het EDUCAM-label “Erkende Opleidingsverstrekker” is de visuele identiteit van de overeenkomst tussen EDUCAM en de erkende opleidingsverstrekkers. Deze is gemakkelijk herkenbaar en is geldig voor twee jaar.