Gratis opleidingen voor nieuwe werknemers

Met de collectieve arbeidsovereenkomst "Werkbaar werk en instroom" willen we de integratie van nieuwe werknemers in bedrijven vlotter laten verlopen en hun kennisniveau snel op peil brengen.

Hoe? We stellen daarvoor 5 gratis opleidingsdagen voor, die EDUCAM organiseert en die bovendien aanleiding geven tot een premie van 100 euro per opleidingsdag.  

Alleen maar voordelen!

  • uw nieuwe werknemer bereikt sneller het gewenste niveau: de basiskennis voor het beroep wordt opnieuw behandeld via opleidingen die speciaal ontwikkeld zijn voor nieuwe werknemers in uw sector.
  • de vorming van uw nieuwe medewerker levert u tijdwinst op: EDUCAM zorgt voor uw nieuwe werknemer gedurende 4 opleidingsdagen (+ 1 extra dag na 6 maanden anciënniteit).
  • de competenties van uw nieuwe medewerker worden versterkt: dankzij begeleiding door professionele lesgevers kan hij zijn kennis verankeren en zijn taken met vertrouwen verrichten.
  • als werkgever, geniet u een dubbel financieel voordeel: de opleidingen zijn gratis en u krijgt nog per opleidingsdag 100 euro premie.

 

Wat voorziet de CAO?

Als u een arbeider nieuw in de sector* in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, hebt u recht op 4 gratis opleidingsdagen uit het aanbod van EDUCAM voor deze arbeider, tijdens een bepaalde periode (zie Art. 5, geldende CAO Werkbaar werk en instroom). Na 6 maanden anciënniteit kan deze arbeider 1 extra opleidingsdag volgen, die hij mag kiezen uit het EDUCAM-aanbod.

De bovenstaande opleidingen geven aanleiding tot een premie van 100 euro per opleidingsdag,

Wat is een "nieuwe arbeider"?: dit is een arbeider die voor het eerst in uw sector* aan de slag gaat of die minstens 6 jaar lang niet meer in de sector* werkzaam was.

Raadpleeg hier de CAO Werkbaar werk en instroom van de betreffende sectoren :

 

Opleidingskalender

Het gaat om opleidingen die specifiek geselecteerd zijn om de basisvaardigheden van nieuwe werknemers te versterken. Ze zijn gratis als aan de subsidievoorwaarden is voldaan. Deze opleidingen zijn ook toegankelijk voor de andere werknemers in die sectoren. In dit geval zijn ze betalend.

Op zoek naar een opleidingsdatum? Raadpleeg hier de opleidingskalender.  

 

*: Met "sector" wordt hier verwezen naar de hierna vermelde paritaire comités: PC 112, 149.02 en 149.04.

 

Gratis opleidingen "CAO Instroom" 

Hoe reserveren?

1. Voordat u begint: lees aandachtig dit document, waarin u meer info vindt over hoe u een opleiding kosteloos reserveert.

2. Raadpleeg de lijst met opleidingen die voor deze maatregel zijn geselecteerd en kies de opleiding waarvoor u belangstelling hebt (in de rubriek "Opleidingen CAO en Instroom") in onze opleidingskalender.

3. Schrijf u in en boek uw opleiding: beide zijn gratis! Als de sessie volzet is, houdt EDUCAM u op de hoogte over nieuwe data.

4. Bevestig dat u aan de opgelegde voorwaarden beantwoordt: vul de "verklaring op eer" in en stuur ze naar EDUCAM.