Opleidingsrecht: Koetswerk

In het kader van het collectieve opleidingsrecht voorzien de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van de koetswerksector dat elke arbeider het recht geniet om 1 dag opleiding per jaar te volgen.

De opleiding wordt gekozen in overleg met de betrokken arbeider en zijn werkgever. Vervolgens moet ze op het opleidingsplan vermeld worden. 

De sectorale voordelen, zoals de premies, worden toegekend voor zover de gekozen opleiding aan de gangbare criteria beantwoordt.

 

Voor meer informatie raadpleegt u de CAO's en de doelstellingen van de strategie van Lissabon.