Opleidingsrecht: Metaalhandel

Naast het collectieve opleidingsrecht voorzien de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van de sector van de metaalhandel dat elke arbeider het recht geniet om 1 dag opleiding per jaar te volgen. 

Dit individuele opleidingsrecht geeft ook recht op premies voor zover de gekozen opleiding aan de gangbare criteria beantwoordt. Het beschikt over een eigen telsysteem. 

De opleiding wordt gekozen in overleg met de betrokken arbeider en zijn werkgever. Vervolgens moet ze op het opleidingsplan vermeld worden.  

Voor meer informatie raadpleegt u de CAO's en de doelstellingen van de strategie van Lissabon.