Berekening metaalhandel - PsC 149.04

Belangrijk: om de opleidingsinspanningen van de bedrijven in deze periode van economische onzekerheid te ondersteunen zal het niet-opgenomen vormingskrediet van 2020 uitzonderlijk worden overgedragen en samengeteld met dat van 2021.

Als de opleidingen door EDUCAM gegeven of erkend zijn, geeft elk gevolgd uur in het kader van het collectieve opleidingsrecht recht op een premie onder bepaalde voorwaarden.

Elk opleidingsuur geeft recht op een premie van 5 €/uur, dus 40 €/dag. Het totale premiebedrag wordt berekend voor één jaar en is begrensd. Het wordt ook "vormingskrediet" genoemd.

Om de premies te genieten :

  • hebt u minimaal 1 arbeider in dienst;
  • dient u uw opleidingsplan uiterlijk op 15/02 van het betrokken jaar in als u minstens 15 werknemers in dienst hebt;
  • is de gevolgde opleiding door EDUCAM erkend;
  • is het openstaande bedrag van uw vormingskrediet toereikend.

Hoe berekent u uw vormingskrediet?

Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal arbeiders in uw bedrijf (bron: de gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op 30/06 van het jaar dat aan het opleidingsjaar voorafgaat) volgens de volgende formule:

Berekening PC 112 - 149.02 - 149.04

Dit bedrag vermindert naarmate uw arbeiders opleidingen volgen die door EDUCAM gegeven worden of erkend zijn.

Bekijk hier een volledig uitgewerkt voorbeeld voor een bedrijf met 10 arbeiders

De collectieve opleidingsdoelstelling bedraagt:

Berekening vormingskrediet

m.a.w. 20 dagen voor alle arbeiders samen.

Als alle voorwaarden vervuld zijn volgens de CAO wordt er €5 per opleidingsuur of €40 per opleidingsdag toegekend. Het totale premiebedrag bedraagt dan:

Berekening premie

Extra premies in bepaalde gevallen

In de sectoren van het garagebedrijf en de metaalhandel voorzien de CAO's een extra premie van een bedrag van € 5 voor elk opleidingsuur dat gevolgd wordt in het kader van het individuele recht op opleiding.

Voorbeeld van berekening: als uw bedrijf 5 arbeiders telt en alle voorwaarden vervuld zijn, hebt u recht op de volgende premies:

  • premies voor het collectief recht (vormingskrediet) : 5 arbeiders x 2 dagen/jaar = 10 dagen X € 40 = € 400
  • + premie voor het individueel recht : 5 arbeiders x 1 dag/jaar = 5 dagen X € 40 = € 200

Zodra uw vormingskrediet uitgeput is, kunt u nog extra premies genieten in het kader van het individueel opleidingsrecht. Deze afrekening van het vorige kalenderjaar gebeurt door EDUCAM.