Berekening metaalhandel - PsC 149.04

Als de opleidingen door EDUCAM gegeven of erkend zijn, geeft elk gevolgd uur in het kader van het collectieve opleidingsrecht, recht op een premie onder bepaalde voorwaarden.

Elk opleidingsuur geeft recht op een premie van 5 €/uur, dus 40 €/dag. Het totale premiebedrag wordt berekend voor 2 jaar en is begrensd. Het wordt ook "vormingskrediet" genoemd.

Om de premies te genieten :

  • hebt u minimaal 1 arbeider in dienst;
  • dient u uw opleidingsplan uiterlijk op 15/02 van het betrokken jaar in als u minstens 15 werknemers in dienst hebt;
  • is de gevolgde opleiding door EDUCAM erkend;
  • is het openstaande bedrag van uw vormingskrediet toereikend.

Hoe berekent u uw vormingskrediet?

Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal arbeiders in uw bedrijf (bron: de gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op 30/06 van het jaar dat aan het opleidingsjaar voorafgaat). Dit bedrag vermindert naarmate uw arbeiders opleidingen volgen die door EDUCAM gegeven worden of erkend zijn.

Extra premies in bepaalde gevallen

In de sectoren van het garagebedrijf en de metaalhandel voorzien de CAO's een extra premie van een bedrag van € 5 voor elk opleidingsuur dat gevolgd wordt in het kader van het individuele recht op opleiding.

Zodra uw vormingskrediet uitgeput is, kunt u nog extra premies genieten in het kader van het individueel opleidingsrecht. Deze afrekening van het vorige kalenderjaar gebeurt door EDUCAM.