Vormingskrediet

De CAO's van de Garagebedrijven, het Koetswerk en de Metaalhandel schrijven opleidingsdoelstellingen voor met betrekking tot de permanente vorming van arbeiders in elke onderneming. Dit heet het vormingskrediet en wordt berekend op basis van het aantal arbeiders in dienst in het bedrijf. Als alle voorwaarden vervuld zijn, geeft elke opleidingsdag recht op een premie.

Vormingskrediet

Wat is het vormingskrediet?

Het is de collectieve en individuele doelstelling die uw bedrijf moet behalen in termen van opleidingsuren voor uw arbeiders. Om u te helpen bij uw opleidingsinspanningen, geven uw doelstellingen recht op opleidingspremies van 40 euro per opleidingsdag gevolgd door uw arbeiders, als alle voorwaarden vervuld zijn.

Het totale premiebedrag voor het bedrijf komt overeen met zijn "vormingskrediet". Het vormingskrediet vermindert naarmate de arbeiders opleiding volgen. Elk jaar meldt EDUCAM de bedrijven het bedrag van hun vormingskrediet en de evolutie van hun "teller" in de loop van het jaar.

Berekening van uw opleidingsdoelstellingen

De berekeningsbasis van uw opleidingsdoelstellingen is het aantal arbeiders in uw bedrijf (bekend bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, per 30 juni) én het sectoraal afgesproken recht op opleiding.

Voor bedrijven met 15 werknemers en meer

De gemiddelde globale doelstelling bedraagt 7 dagen per werknemer per 2 jaar.

Deze omvat een doel van 5 collectieve dagen en 2 individuele dagen voor de periode 2022 – 2023. Het aantal van 7 is dus een combinatie van deze 2 doelstellingen in de huidige CAO.

Let op! Voor bedrijven met 20 of meer werknemers voorziet de wet met de naam "Arbeidsdeal" extra maatregelen!

Volgens de nieuwe wet moeten bedrijven met 20 of meer werknemers een individuele opleidingsdoelstelling van 4 dagen per werknemer hanteren voor het jaar 2023. De nieuwe wet bepaalt dat bedrijven bijzondere aandacht moeten besteden aan werknemers die tot “risicogroepen” behoren en met name aan werknemers van 50 jaar en ouder en aan werknemers die een knelpuntberoep uitoefenen. Deze individuele doelstelling van 4 dagen opleiding per werknemer kan worden bereikt via formele of informele opleiding.

Voor bedrijven met minder dan 15 werknemers

De gemiddelde globale doelstelling bedraagt 7 dagen per werknemer per 2 jaar.

Deze omvat een doel van 5 collectieve dagen en 2 individuele dagen voor de periode 2022 – 2023. Het aantal van 7 is dus een combinatie van deze 2 doelstellingen in de huidige CAO.

Opleidingspremies

Meer weten over de berekening van de premies voor jouw sector ? Klik hier.