Vormingskrediet

De CAO schrijft opleidingsdoelstellingen voor met betrekking tot de permanente vorming van arbeiders in elke onderneming. Dit heet het vormingskrediet en wordt berekend op basis van het aantal arbeiders in dienst in het bedrijf. Als alle voorwaarden vervuld zijn, geeft elke opleidingsdag recht op een premie.

Vormingskrediet

Wat is het vormingskrediet?

Het is de collectieve en individuele doelstelling die je bedrijf moet behalen in termen van opleidingsuren voor je arbeiders.

Om je te helpen bij jouw opleidingsinspanningen, geven jouw doelstellingen recht op opleidingspremies van 40 euro per opleidingsdag gevolgd door je arbeiders, als alle voorwaarden vervuld zijn. Het totale premiebedrag voor het bedrijf komt overeen met zijn "vormingskrediet". Het vormingskrediet vermindert naarmate de arbeiders opleiding volgen. Elk jaar meldt EDUCAM de bedrijven het bedrag van hun vormingskrediet en de evolutie van hun "teller" in de loop van het jaar.

Hoe wordt je vormingskrediet berekend?

De berekeningsbasis van het vormingskrediet is het aantal arbeiders in je bedrijf (bekend bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, per 30 juni) én het sectoraal afgesproken recht op opleiding.

Berekening van het collectief recht op opleiding = 5 dagen X het aantal arbeiders in je bedrijf . Deze dagen zijn vrij te spreiden over alle arbeiders over een referteperiode van twee jaar (2022-2023).

Berekening van het individueel recht op opleiding =1 dag per arbeider per kalenderjaar (of 2 dagen per arbeider over de referteperiode 2022-2023).

Opleidingspremies

Meer weten over de berekening van de premies voor jouw sector ? Klik hier.