Vormingskrediet

De CAO schrijft opleidingsdoelstellingen voor met betrekking tot de arbeiders in elke onderneming. Dit heet het vormingskrediet en wordt berekend op basis van het aantal arbeiders in uw bedrijf.

Vormingskrediet

Wat is het vormingskrediet?

Elk bedrijf in de sector beschikt over een doelstelling voor zijn permanente vorming. Deze wordt vastgelegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst en bedraagt 5 dagen opleiding per arbeider per 2 jaar.

Elke dag opleiding die in het kader van deze doelstelling gevolgd wordt, geeft recht op een premie van 40 euro als de voorwaarden vervuld zijn. Het totale premiebedrag voor het bedrijf vertegenwoordigt zijn "vormingskrediet" voor het komende jaar. Het vormingskrediet vermindert naarmate de arbeiders opleiding volgen. Elk jaar meldt EDUCAM de bedrijven het bedrag van hun vormingskrediet en de evolutie van hun "teller" in de loop van het jaar.

Hoe wordt uw vormingskrediet berekend?

Dit wordt collectief berekend op basis van het aantal arbeiders in het bedrijf (RSZ-gegevens afgesloten op 30 juni).

Opleidingspremies per sector

Wenst u meer te weten over de berekening van de premies voor uw sector?