Een langdurige werkzoekende aanwerven

Als u een langdurige werkzoekende aanwerft, hebt u sinds 1 januari 2017 in bepaalde gevallen recht op een nieuwe premie: de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI).

De Vlaamse Regering wil met de aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden de aanwerving en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden voor de werkgevers financieel aantrekkelijk(er) maken en de tewerkstellingskansen bevorderen van werkzoekenden die twee jaar of langer werkzoekend zijn.