Werknemers aantrekken en behouden? Investeren in opleiding loont de moeite!

Het belang van opleiding en vorming kan niet genoeg benadrukt worden als het gaat om het werven en behouden van gekwalificeerd personeel. Geen overbodige luxe in een marktsituatie waar goed opgeleid (technisch) personeel een schaars goed is. De recente CAO voor de carrosseriesector erkent het belang van opleiding en vorming met een beleid dat erop gericht is de opleidingsmogelijkheden voor koetswerkherstellers te bevorderen en te vergemakkelijken.

Voor bedrijven met 20 of meer werknemers is er nog meer goed nieuws: het aantal opleidingsdagen per werknemer per jaar zal geleidelijk toenemen in de komende jaren. Momenteel worden 7 dagen individuele opleiding voorzien, maar tegen 2030 wordt dat stapsgewijs opgetrokken tot 10 individuele opleidingsdagen. Deze toename biedt bedrijven de mogelijkheid om een sterkere focus te leggen op de ontwikkeling van hun werknemers en om te voldoen aan de groeiende vraag naar gespecialiseerde vaardigheden en kennis in de carrosseriesector.

carrosserie_spuitwerk_educam

Het vermogen om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden is essentieel voor het succes van elk bedrijf, en investeren in de ontwikkeling van werknemers is een strategie die zichzelf keer op keer bewijst. Door te investeren in de ontwikkeling van werknemers kunnen bedrijven niet alleen hun concurrentiepositie versterken, maar ook een cultuur van continu leren en groei cultiveren die essentieel is voor succes op lange termijn.

Heb je vragen over het specifieke opleidingsaanbod of wil je weten wat de nieuwe CAO kan betekenen voor jouw bedrijf op het vlak van opleiding en vorming?

Contacteer ons!