HEV1: gesensibiliseerd medewerker

Logo EDUCAM HEV certification

Certificaat

De gesensibiliseerde medewerker komt tijdens de uitoefening van zijn beroepstaken in aanraking met HEV. Hij werkt niet aan hoogspanningscomponenten en maakt nooit zelf een voertuig spanningsvrij. Onder bepaalde omstandigheden en altijd onder toezicht van een of meer vakbekwame medewerkers mag hij aan spanningsvrij geschakelde HS-componenten werken. Dit is het algemene niveau voor alle typen HEV.

De geldigheidsduur van de certificaten en hun verlenging

De geldigheidsduur van de certificaten bedraagt 6 jaar*, ongeacht het niveau. Voor de verlenging van het certificaat, de zogenaamde HEV reloaded, dient men te slagen voor een certificeringsproef, die verschilt naargelang het niveau: HEV1, HEV2 of HEV3. Het certificaat wordt dan met 6 jaar verlengd en moet bij de volgende vervaldatum op dezelfde manier worden verlengd.

Om een verlenging van de geldigheidsduur van het HEV1-certificaat te verkrijgen, moet de werknemer een e-learningmodule volgen op zijn werkplek. Deze module is opgebouwd volgens een progressieve leermethode: de materie wordt opgesplitst in verschillende delen, volgens een methode die ervoor zorgt dat de leerling het onderwerp beheerst voordat hij verder gaat met het volgende hoofdstuk.


Deze aanpak garandeert in principe dat de leerling aan het eind van de module slaagt en het certificaat met 6 jaar wordt verlengd.

schéma HEV1 NL

* Voor werknemers die hun certificaat hebben behaald in 2011 en 2012, is een extra termijn van 2 jaar toegestaan om hun certificaat te verlengen.