HEV2: vakbekwam medewerker

CertificaatLogo EDUCAM HEV certification

De vakbekwame medewerker maakt HEV spanningsvrij en mag ze opnieuw onder spanning brengen. Hij werkt zelfstandig aan hogespanningscomponenten nadat hij heeft gecontroleerd of het voertuig effectief spanningsvrij is. Dit niveau verschilt naargelang het werkterrein, gezien de grote verscheidenheid aan technologieën.

De geldigheidsduur van de certificaten en hun verlenging

De geldigheidsduur van de certificaten bedraagt 6 jaar*, ongeacht het niveau. Voor de verlenging van het certificaat, de zogenaamde HEV reloaded, dient men te slagen voor een certificeringsproef, die verschilt naargelang het niveau: HEV1, HEV2 of HEV3. Het certificaat wordt dan met 6 jaar verlengd en moet bij de volgende vervaldatum op dezelfde manier worden verlengd.

Om een verlenging te krijgen van de geldigheidsduur van het HEV2-certificaat, zijn er twee mogelijkheden:

  1. werknemers die niet de kans hebben gehad hun kennis op peil te houden of die met nieuwe voertuigtypen moeten werken, kunnen een opleiding van één dag volgen: “HEV reloaded” wordt afgesloten met een test. Door deel te nemen aan de opleiding en te slagen voor de test, wordt het HEV2-certificaat met 6 jaar verlengd.
  2. werknemers die hun kennis over HEV up-to-date hebben gehouden, kunnen online een proef afleggen om hun kennisniveau te bewijzen. Indien ze niet slagen, moeten ze de opleiding van één dag volgen en aan het eind van die dag de test opnieuw afleggen. Door deel te nemen aan de opleiding en te slagen voor de test, wordt het HEV2-certificaat met 6 jaar verlengd.


schéma HEV2 NL

* Voor werknemers die hun certificaat hebben behaald in 2011 en 2012, is een extra termijn van 2 jaar toegestaan om hun certificaat te verlengen.