Veilig werken aan hybride en elektrische voertuigen (HEV)


Chargement HEVElektrische voertuigen zijn uitgerust met een elektromotor als krachtbron en een energieopslagsysteem voor hoge spanning (HS). Hybridevoertuigen hebben daarnaast ook een verbrandingsmotor. Zij brengen nieuwe risico's met zich mee die bij ondeskundige ingrepen tot ernstige letsels of aanzienlijke schade kunnen leiden. Ze vereisen van de werknemers niet alleen nieuwe kennis, maar ook een passende houding tegenover veiligheid. Het is de taak van de werkgever toe te zien op de veiligheid en het welzijn van zijn werknemers.

De sectorale regeling en de 3 certificeringsniveaus


Het sectorale certificaat moet minimaal van het niveau zijn van de beroepsactiviteiten van de werknemer. Deze norm vertaalt zich naar 3 niveaus. Elk niveau omvat een opleidingsprogramma dat afgestemd is op de kennis met betrekking tot de taken die worden uitgevoerd op de werkplek. Het omvat ook de proef die met succes moet worden afgelegd om het certificaat te behalen. Voor sommige niveaus worden voorwaarden gesteld. Het certificaat dat behaald wordt voor een bepaald niveau, is ook geldig voor de lagere niveaus. Dit certificaat is 6 jaar geldig.

HEV1: de gesensibiliseerde medewerker

HEV2: vakbekwame medewerker

HEV3: de gespecialiseerde medewerker

Wettelijk kader en verantwoordelijkheidBatterie HEV

De sociale partners binnen EDUCAM hebben verschillende maatregelen getroffen om de risico's van het werk aan HEV maximaal te beperken. De wetteksten tonen duidelijk de verantwoordelijkheid van de werkgever inzake elektrische voertuigen. Ze hebben EDUCAM gevraagd om voor de werknemers van de volgende paritaire comités een norm (hieronder te downloaden) op te stellen voor het veilig omgaan en werken met HEV:

  • 112 (garagebedrijf)
  • 149.02 (koetswerk)
  • 149.04 (metaalhandel)

  • Sectorale norm EDU 100V3.0 deel 1: algemeen

  • Sectorale norm EDU 100V3.0 deel 2: activiteiten domein GARAGE

  • Sectorale norm EDU 100V3.0 deel 2: activiteiten domein HEAVY-DUTY

  • Sectorale norm EDU 100V3.0 deel 2: activiteiten domein MOPEDS & MOTORCYCLES

  • Sectorale norm EDU 100V3.0 deel 2: activiteiten domein CARROSSERIE

  • Sectorale norm EDU 100V3.0 deel 2: activiteiten domein ROAD SERVICE