Leid uw nieuwe medewerkers gratis op

De CAO "Instroom" voorziet nieuwe maatregelen om ze vlotter te integreren

Met de collectieve arbeidsovereenkomst "Werkbaar werk en instroom" willen we de integratie van nieuwe werknemers in bedrijven vlotter laten verlopen en hun kennisniveau snel op peil brengen.

Hoe? We stellen daarvoor 5 gratis opleidingsdagen voor, die EDUCAM organiseert en die speciaal ontwikkeld zijn om de basiskennis voor het beroep te versterken.  

Alleen maar voordelen!

Door de nieuwe werknemers extra opleiding aan te bieden zodat ze beter uitgerust zijn en beter beantwoorden aan de behoeften van de bedrijven.

  • uw nieuwe werknemer bereikt sneller het gewenste niveau: de basiskennis voor het beroep wordt opnieuw behandeld via opleidingen die speciaal ontwikkeld zijn voor nieuwe werknemers in uw sector.
  • de vorming van uw nieuwe medewerker levert u tijdwinst op: EDUCAM zorgt voor uw nieuwe werknemer gedurende 4 opleidingsdagen (+ 1 extra dag na 6 maanden anciënniteit).
  • de competenties van uw nieuwe medewerker worden versterkt: dankzij begeleiding door professionele lesgevers kan hij zijn kennis verankeren en zijn taken met vertrouwen verrichten.

 

Wat voorziet de CAO?

Als u een arbeider nieuw in de sector in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, hebt u recht op 4 gratis opleidingsdagen uit het aanbod van EDUCAM voor deze arbeider, tijdens een bepaalde periode (zie Art. 5, geldende CAO Werkbaar werk en instroom). Na 6 maanden anciënniteit kan deze arbeider 1 extra opleidingsdag volgen, die hij mag kiezen uit het EDUCAM-aanbod.

Wat is een "nieuwe arbeider"?: dit is een arbeider die voor het eerst in uw sector aan de slag gaat of die minstens 6 jaar lang niet meer in de sector* werkzaam was.

Raadpleeg hier uw CAO Werkbaar werk en instroom:

Opleidingskalender

Het gaat om opleidingen die specifiek geselecteerd zijn om de basisvaardigheden van nieuwe werknemers te versterken. Ze zijn gratis als aan de subsidievoorwaarden is voldaan. Deze opleidingen zijn ook toegankelijk voor de andere werknemers in die sectoren. In dit geval zijn ze betalend.

Op zoek naar een opleidingsdatum? Download hier de opleidingskalender 

*: Met "sector" wordt hier verwezen naar de hierna vermelde paritaire comités: PC 112, 149.02 en 149.04.