Competentiebeleid & talentontwikkeling

Technologie en wetenschap evolueren snel, ook op de werkplek. Daarom moeten de competenties van werknemers voortdurend evolueren, met aandacht voor de verplichtingen op het vlak van kwaliteit, milieu en veiligheid. Dat kan enkel met een kwaliteitsvol, gefundeerd en uitgebouwd competentie- en talentenbeleid.

 Competentiebeleid schema 500 x 497

Als kenniscentrum van en voor de autosector en aanverwante sectoren zet EDUCAM zich al meer dan twintig jaar in om het competentie- en kennisniveau van lesgevers en (toekomstige) werknemers op peil te brengen en te houden. Met specifieke tools en diensten introduceren en verankeren we competentiebeleid en talentontwikkeling in onze sectoren.

Ontdek
onze tools

Klik op het icoon voor meer info

 • Tool 1

  Opleidings-CV

  een inventaris van de uitgeoefende functies, gevolgde professionele opleidingen en behaalde certificaten van een arbeider

 • Tool 2

  Kwalitatief opleidingsplan

  een belangrijk hulpmiddel om bedrijven bij te staan in het uittekenen van een structureel competentie- en opleidingsbeleid

 • Tool 3

  Diversiteitsplan

  concrete acties waarmee het bedrijf zijn personeelsbeleid wil verbeteren, kunnen tot € 15.000 subsidies opleveren

 • Tool 4

  Talentenhefboom

  een handig werkboek om zelf aan de slag te gaan met competentiebeleid en talentontwikkeling, en dit op uw eigen tempo

 • Tool 5

  Sectorale beroepsprofielen

  een weergave van de taken die iemand de dag van vandaag in een bepaald beroep uitvoert, aangevuld met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het beroep op een goede manier uit te kunnen oefenen