Maak van duaal leren een succes!

Leren en werken, een troef voor je jongere én voor je bedrijf

ESF 2018

Dankzij financiële steun vanuit het Vlaams ESF Agentschap heeft EDUCAM twee projecten lopen die de kwaliteit van duaal leren versterken.

Deze projecten worden gefinancierd met middelen van de Europese Unie, het Vlaams Cofinancieringsfonds en de Autosector en aanverwante sectoren:

Duaal leren om uw toekomstige werknemers op te leiden?

Is duaal leren iets voor mij?

Je bent een expert in je vak. Je wil graag je passie, kennis en vaardigheden overdragen. Dan kan je ervoor kiezen om te werken met een jongere die deeltijds naar school gaat en die deeltijds werkt in je bedrijf. Klik hier voor meer info over duaal leren.

Je werft een jongere aan met een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO). Je leert hem/haar een beroep aan op de werkvloer. Voor het geleverde werk ontvangt hij/zij een leervergoeding waarop je minimale sociale bijdragen betaalt. Ontdek hier de belangrijkste kenmerken van de OAO.

Op zoek naar een school? Download hier de lijst met aanbieders van duaal leren voor het schooljaar 2019-2020.

Alleen maar voordelen

Voor jou als bedrijfsleider:

 • je jongere is gemotiveerd 
 • je leidt hem/haar zelf op
 • je leert hem/haar arbeidsmarktgerichte competenties aan
 • je hebt een betere instroom van gekwalificeerde werknemers

Voor de jongere:

 • zijn/haar zelfvertrouwen groeit dankzij dit stimulerende leerproces
 • hij/zij krijgt voeling met het bedrijfsleven
 • je jongere doet ervaring op in een werkomgeving 
 • hij/zij leert werken met de meeste geavanceerde technologieën

Hoe vraag je je erkenning aan?

Vooraleer je een OAO kan afsluiten met je jongere, moet je een erkenning aanvragen. Om een werkplek aan te bieden moeten enkele voorwaarden worden vervuld. Je bedrijf:

 • moet op het vlak van organisatie en bedrijfsuitrusting voldoen om de opleiding op de werkplek van een jongere mogelijk te maken overeenkomstig het opleidingsplan. Bekijk hier bijvoorbeeld de competentiematrix voor de opleiding “onderhoudsmechanica auto duaal”;
 • moet voldoende financiële draagkracht hebben om de continuïteit van de onderneming te waarborgen;
 • mag geen veroordelingen hebben opgelopen;
 • dient een mentor aan te duiden die van onberispelijk gedrag is, ten volle 25 jaar oud is en ten minste 5 jaar praktijkervaring heeft. 

Je wordt mentor!

Als je voldoende praktijkervaring hebt, kan je als bedrijfsleider zelf instaan voor de opleiding van je jongere. Je kan ook een personeelslid aanduiden. Om zich optimaal voor te bereiden is het voor de actoren uit onze sectoren een voorwaarde dat de mentor de mentoropleiding "werkplekleren" volgt. 

Mentorkorting

Als je werknemer de mentoropleiding volgt, heb je recht op een mentorkorting van maximaal 800 € per kwartaal op de patronale RSZ-bijdrage die je betaalt op het loon van die werknemer.