Kwalitatieve uitwerking van het standaardtraject duaal leren "Onderhoudsmechanica auto"

Een project gesteund door het Vlaamse ESF Agentschap

ESF 2018


Met dit project werkt de sector samen met deelnemende scholen en SYNTRA-campussen met als doel het standaardtraject duaal leren "Onderhoudsmechanica auto" succesvol uit te rollen in het schooljaar 2017-2018.

De drie resultaatgebieden zijn:

  1. De individualisering van de competentiematrix op maat van de jongere, het bedrijf en de school/centrum
  2. De trajectbegeleiding optimaliseren van de jongeren bij de bedrijven door de vakleerkracht van de school
  3. De begeleiding van de mentoren in de bedrijven via de sectorale opleiding en de oprichting van een lerend netwerk voor deze mentoren

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.