Kwalitatieve werkplekken in de autosector en aanverwante sectoren

Een project gesteund door het Vlaamse ESF Agentschap

ESF 2018


De centrale opzet van dit project is de professionalisering van de bedrijven in het aanbieden van kwalitatieve werkplekken i.h.k.v. duaal leren. Met duaal leren wordt bedoeld alle autogerelateerde opleidingen waarvoor er momenteel een erkenning kan opgemaakt worden door een bedrijf. Op deze manier kunnen er zo veel mogelijk reeds erkende en te erkennen bedrijven worden bereikt.

De verwachte resultaten van de oproep zijn een toename van het aantal ondernemingen die over voldoende maturiteit en knowhow beschikken om op een kwalitatieve wijze competenties aan te leren aan leerlingen op hun werkvloer en een rol vervullen in het leerproces van de leerling in de duale leervorm. Daarnaast betrachten we met deze oproep een betere afstemming tussen de vragen naar beschikbare werkplekken en de beschikbaarheid van kwalitatieve werkplekken, zowel sectoraal, regionaal als in functie van specifieke studierichtingen en scholen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.