Mentoropleiding "werkplekleren"

Schrijf uw mentor in!

Als werkgever ben je onlangs erkend voor het duaal leren. Door het aanbieden van een werkplek in jouw bedrijf help je jongere om hun opleiding in het secundair onderwijs te vervolmaken, bereid je hen voor op de arbeidsmarkt en leid je mee de werknemers van de toekomst op. Als werkgever ben je dus een onmisbare schakel!

Je hebt ook een mentor aangeduid die voor de opleiding en begeleiding van je jongere in je bedrijf zal verzorgen. Hij/zij speelt een erg belangrijke rol die heel wat vaardigheden vergt. Om zich optimaal voor te bereiden is het voor de actoren uit onze sectoren dan ook een voorwaarde dat hij/zij de opleiding "werkplekleren" volgt. Deze opleiding is gratis. Raadpleeg hier de gedetailleerde opleidingsfiche.

Opfrissingscursus verplicht

Heeft je mentor zijn/haar mentoropleiding voor juli 2016 gevolgd? Dan dient hij/zij een opfrissingscursus van een halve dag te volgen. Deze cursus is gratis. We organiseren regelmatig sessies waarop je mentor de nodige update zal krijgen. Stuur ons je gegevens als je opgenomen wilt worden in de wachtlijst.

Mentorkorting

Als werkgever kan je een vermindering van 800 € genieten voor de "mentor" die de opleiding heeft gevolgd en die je inzet om je jongere te begeleiden. Het aantal mentors waarvoor je een vermindering kan krijgen is beperkt en hangt af van het aantal begeleide jongeren. Klik hier voor meer info over de berekening van de korting.

Je kan de doelgroepvermindering vragen vanaf het kwartaal van indiensttreding tot en met het kwartaal van uitdiensttreding (Dimona/DmfA-jongeren) of voor elk kwartaal dat in de geldigheidsperiode ligt van de overeenkomst(en) met de betrokken onderwijs- of opleidingsverstrekker (niet-Dimona-stagiairs).