Opleidings-CV onderneming

Sterke ondernemingen kunnen niet zonder goed opgeleide medewerkers. Maar hoe krijgen een bedrijf en zijn medewerkers op eenvoudige en efficiënte wijze zicht op het opleidingsverleden van zichzelf of zijn medewerkers? Dit kan via het opleidings-CV.

Wat is een opleidings-CV?

Het is een inventaris van de uitgeoefende functies, gevolgde professionele opleidingen en behaalde certificaten van een arbeider. Overeenkomstig de CAO's wordt dit CV voor iedere arbeider ingevuld en bijgehouden door elk bedrijf uit de garage- en koetswerksector en de sector metaalhandel.

Welke meerwaarde heeft het opleidings-CV?

  • een volledig overzicht hebben van de reeds gevolgde opleidingen en behaalde certificaten van de medewerkers binnen een bedrijf
  • een beter zicht hebben op de kennis en vaardigheden van de medewerkers
  • hulp bij de opmaak van de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de medewerkers
  • het vormings-, trainings- en opleidingsbeleid in kaart brengen
  • objectieve keuzes voor opleidingen maken

Hoe beheert u uw opleidings-CV's online?

  • bekijk hier de demo om u te laten inspireren
  • download de handleiding met een overzicht van de verschillende stappen
  • gebruik de verklarende woordenlijst
  • FAQ (veelgestelde vragen)