Sector Metaalhandel

Wat staat er in de Collectieve arbeidsovereenkomst ?

Het opleidingsplan is verplicht voor ondernemingen met 15 of meer werknemers (arbeiders en bedienden samen). Het moet de opleidingen bevatten die uw arbeiders in 2019 gaan volgen en moet op uiterlijk 15 februari 2019 bij EDUCAM ingediend worden.

Naast het collectief recht op opleiding voorziet de CAO dat elke arbeider verplicht minstens 1 dag opleiding per jaar moet volgen. Voor uw comfort zijn de nodige velden hiervoor al op het model van het opleidingsplan voorzien.

Download hieronder het opleidingsplan en de bijbehorende leidraad in PDF- of Excel-formaat.

Raadpleeg de originele teksten van de huidige CAO en de sectorale akkoorden via de onderstaande links :