Didactisch materiaal

EDUCAM Partner, uw vaktechnische en didactische ondersteuning

Scholen en opleidingscentra vragen steeds meer naar pedagogische en didactische leermiddelen om opleidingen te kunnen verzorgen voor sectoren die permanent evolueren. Als antwoord hierop ontwikkelde EDUCAM Partner specifiek didactisch en pedagogisch materieel. Vandaag biedt EDUCAM Partner onderstaand didactisch en pedagogisch materieel aan in het kader van ruimere samenwerkingsakkoorden*.

* Om te weten of u hierop een beroep kan doen en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn, contacteer EDUCAM Partner op 02 778 63 30 of via info@educampartner.be

 • Didactisch bord HEV

  Didactisch bord HEV

  Learning box

  Het didactische bord HEV is een virtuele voorstelling van een elektrische aandrijving, ontworpen om op een realistische wijze de procedure te illustreren om een systeem spanningsvrij te maken. Het bord staat met behulp van een accu onder spanning, wat reële metingen mogelijk maakt. Deze stand is onontbeerlijk in de certificeringsopleiding.
  De aankoop per stuk is mogelijk.

  Het materieel is voorzien van een gebruikershandleiding. Indien wenselijk kan dit bord geleverd worden in een handige opbergdoos met deksel.

  Aanvragen of bel +32 2 778 63 30
 • Didactische koffer veiligheid en milieu

  Didactische koffer veiligheid en milieu

  Learning box

  • De koffer veiligheid en milieu bevat een uitgebreid gamma aan demonstratiemateriaal om de opleiding op een levendige en praktische manier aan te pakken. Een veelheid aan preventie- en beschermingsmiddelen: kledij, schoenen, brillen, maskers, crèmes, … aangevuld met gereedschappen en stalen van gevaarlijke producten maken meteen duidelijk dat het ons allemaal aanbelangt.
    
  • Aankoop per koffer is mogelijk.
  • De aankoop van deze koffer is slechts mogelijk indien de toekomstige lesgevers een TTT volgen rond het gebruik en de inzetbaarheid van het materiaal.
    
  • In functie van wijzigende wetgeving voorzien we actualisatiekits die ervoor moeten zorgen dat de basiskoffer inzetbaar blijft. Deze kits dragen het jaartal van vrijgave, zodat u meteen kan kijken of u over de laatste versie beschikt.
  Aanvragen of bel +32 2 778 63 30
 • Handboeken

  Handboeken

  Learning box

  EDUCAM voorziet geen individuele handboekenverkoop aan derden. De aankoop van handboeken is enkel mogelijk binnen een ruimer samenwerkingsverband en onderhevig aan een aantal condities:

  • Volgen van een TTT door de toekomstige lesgevers opdat ze een zicht kunnen ontwikkelen op het concept en het didactisch kader van de opleiding.
  • Respecteren van de afspraken rond aankoop van de nodige handboeken en zich engageren geen kopies te nemen van het beschikbaar gesteld materiaal.
  • Respecteren van een aantal criteria waaronder bijvoorbeeld: eisen met betrekking tot de aanwezigheid van didactisch materiaal: de noodzaak  te beschikken over individuele persoonlijke beschermingsmiddelen…
  Aanvragen of bel +32 2 778 63 30
 • HEV-simulatiekits

  HEV-simulatiekits

  Learning box

  Deze door EDUCAM ontwikkelde simulatiekit bevat alle elementaire bouwstenen van elektrische en hybridevoertuigen. Met de programmeerbare unit kan men de verschillende architecturen testen, de onderdelen op verschillende manieren koppelen en vervolgens nagaan of het systeem werkt. De gebruiker experimenteert op een concrete manier met de bouwstenen en architecturen van de systemen evenals met de elektrische bedrading van het hogespanningsdeel en de mechanische verbindingen in een veilige context.

  Een koffer is inzetbaar per 2 personen. Het materiaal wordt geleverd met een gebruikershandleiding en is voorgeprogrammeerd voor een aantal oefeningen.

  Het gebruik van dit materiaal is enkel inzetbaar voor lesgevers die beschikken over een sectoraal certificaat HEV niveau 2.
   

  Aanvragen of bel +32 2 778 63 30
 • Magnetische symbolenkit HEV voor lesgevers

  Magnetische symbolenkit HEV voor lesgevers

  Learning box

  Deze door EDUCAM ontwikkelde kit is autonoom inzetbaar maar kan eveneens in combinatie met de HEV-simulatiekits worden ingezet. De kit is opgebouwd uit magneten die de elementaire bouwstenen van elektrische en hybridevoertuigen voorstellen. Door het eenvoudig aanbrengen van de magneten op een whiteboard kunnen de elektrische bedradingen en mechanische verbindingen visueel worden voorgesteld met behulp van de bijgeleverde stiften voor whiteboards. De bouwstenen en architecturen van elektrische en hybridevoertuigen worden op een vatbare manier voorgesteld, zodat het begrijpen van de werking vergemakkelijkt wordt.

  Het materiaal wordt geleverd met een gebruikershandleiding en bevat een basispakket aan schema’s met verbindingen. Een set is inzetbaar voor een hele klas.

  Aanvragen of bel +32 2 778 63 30
 • Technisch sectoraal advies

  Technisch sectoraal advies

  EDUCAM zorgt in zijn dienstverlening voor de uitwisseling van technische en sectorale knowhow met zijn partners, bouwt permanent aan de eigen technische kennis en volgt de technische en sectorale evoluties op de voet.

  Aanvragen of bel +32 2 778 63 30