2,5 miljoen € voor upgrade garagesector in Limburg & Euregio

2,5 miljoen € voor upgrade garagesector in Limburg & Euregio

2,5 miljoen Euro voor upgrade garagesector in Limburg en de Euregio

De garagesector staat momenteel voor de meest ingrijpende veranderingen ooit. Door diverse factoren staat de sector voor een fundamentele transformatie zonder voorga en dit geldt zowel voor het onderhoud als voor de verkoop. Technologische innovatie, de groei van online-handel en nieuwe maatschappelijke trends inzake sharing en gezamenlijk rijden, stellen bijkomende eisen aan de beroepen van automecanicien en –dealer.

Gedeputeerde van Economie Erik Gerits: “Met het grensoverschrijdend Interreg-project Garage 4.0  wordt de garagesector ondersteund om te anticiperen op de technologische (r)evolutie. Met een projectbudget van bijna 2,5 miljoen euro waarvan de helft door het Interreg-programma van de Euregio Maas-Rijn wordt gefinancierd, wordt de komende drie jaar ingezet op de bijscholing van de garage-uitbaters en hun werknemers. Maar ook werkzoekenden en studenten kunnen met de opleidingspakketten aan de slag.”

Marc Vandewalle, algemeen directeur van partner hogeschool UCLL: “Met de kennis en ervaring van onze expertisecellen ED+ict en Energy slaat UC Leuven-Limburg een brug tussen het project en de Limburgse praktijk.”

Wedloop naar de auto van de toekomst

Alle grote automerken, en niet alleen de dure topmerken, haasten zich op de grote autosalons om hun concurrenten te overbluffen met de zogenaamde auto van de toekomst. Door deze concurrentieslag veranderen de gebruikte materialen en technologie in de automobielsector razendsnel. De wagens die vandaag de showroom uitrijden, worden opgevolgd door wagens die nog meer en beter presteren inzake techniek en rijcomfort.

Door de technologische evolutie verschilt de hedendaagse wagen grondig van de wagen van 10 jaar, zelfs van 5 jaar geleden en die evolutie versnelt nog elk jaar.

Enkele evoluties zijn:

  • de vervanging van de traditionele verbrandingsmotor door elektrische en alternatieve vormen van aandrijving en dit onder impuls van de toegenomen aandacht voor de vermindering van de CO2-uitstoot op alle beleidsniveaus
  • het gebruik van allerlei ICT-technologie om het rijcomfort te verhogen
  • de toepassing van nieuwe materialen voor koetswerk, motor en binnenbekleding
  • de ontwikkeling inzake autonoom rijden en geconnecteerde voertuigen

Het feit dat de automobielindustrie jaarlijks meer dan 6.000 nieuwe octrooien deponeert en meer dan 45 miljard euro investeert in R&D heeft een rechtstreekse weerslag op de technologie van voertuigen, op hun verkoop en onderhoud. Gedeputeerde van economie Erik Gerits: “Naast de klassieke autotechniek is ook voldoende kennis over de innovatieve technologie en materialen vereist.”

Door de technologische evolutie moeten de mecaniciens niet alleen de wagens die 5 jaar geleden zijn geassembleerd onderhouden maar ook de wagens die nu met allerlei innovatieve snufjes worden verkocht. Willen we de vele werknemers aan boord houden dan is bijscholing, bijkomende training en vorming nodig. Met ‘Garage 4.0’ wordt alvast een uitgebreid trainingsprogramma op maat van de sector gemaakt.”

Het economisch belang van de sector mag niet onderschat worden. Zo blijkt uit enkele cijfers. In Limburg zijn er 942 verkooppunten in de automotive sector. Dit kan gaan van autodealers, de verkooppunten van boten, motorfietsen, aanhangwagens en caravans tot de autosloperij en expertbureaus inzake autoschade. De garagebedrijven en de bedrijven actief in de koetswerksector zijn samen goed voor ongeveer 580 bedrijven en zorgen voor een tewerkstelling van ongeveer 4.550 mensen. Meer dan 60 % zijn arbeiders.

Open trainingsprogramma voor werknemers garagesector, studenten en werkzoekenden

Met Interreg-steun wordt een programma ontwikkeld op vier niveaus:

1. De ontwikkeling van multimedia-opleidingen

Via E-learning, serious games, apps met educatieve waarde en andere interactieve multimedia-instrumenten worden 3 opleidingsmodules van 1,5 uur aangeboden. Deze opleidingen richten zich voornamelijk naar de werknemers van de onderzoeks-, herstellings- en onderhoudsbranche, van het koetswerkherstel, spuitwerk en verkoop.

2. Het ontwerpen van gerichte opleidingsmodules en pedagogisch materiaal dat permanent wordt ontsloten via een internetplatform. Trainers en opleiders van de projectpartners kunnen hier eigen opleidingsmateriaal sharen en de deelnemers aan het opleidingsprogramma kunnen hier terecht voor workshops en opleidingen. Centraal op het platform staat een didactisch elektrisch voertuig dat de perfecte verbinding tussen theorie en praktijk dient te maken.

3. De organisatie van rondetafelgesprekken met de garage-uitbaters

Deze rondetafels of lerende netwerken behandelen diverse thema’s als alternatieve aandrijvingen met als zwaartepunt de elektromobiliteit en andere innovatieve domeinen in de autotechniek met als zwaartepunt het lichte koetswerk. Maar ook bv de nood aan nieuwe business modellen in de garagesector en de rol van de verkoper. De rondetafels worden georganiseerd met een beperkt aantal deelnemers en zullen afzonderlijk voor automerkverdelers/dealers en herstellers/onderhoudsbedrijven worden georganiseerd.

4. De ontwikkeling van apps, o.m. bruikbaar bij de aankoop van een nieuw voertuig

Gedeputeerde Erik Gerits: “Door de samenwerking met EDUCAM, het centrale opleidingsorgaan van de Belgische automobielsector, zijn wij ervan overtuigd dat dit opleidingsprogramma met succes bij de werknemers van de garagesector kan worden uitgerold. Doch door het open karakter staat het programma  ook open voor studenten en werkzoekenden en hierdoor verwerven de nieuwe automecaniciens al de nieuwe kennis en competenties. Omwille van de brede toepassing, ondersteunen wij ook vanuit de provincie het project.”

Deze brede toepassing is belangrijk. VDAB-Limburg heeft het voorbije jaar ongeveer 120 vacatures voor de garagesector ontvangen. Eind mei stonden er nog 23 vacatures open. Het beroep van onderhoudsmecanicien van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen is samen met het beroep van onderhoudsmecanicien vrachtwagens een knelpuntberoep. Opvallend is dat de vacatures van onderhoudsmecanicien jaar na jaar moeilijker raken ingevuld.

Alle relevante initiatieven om de Limburgse knelpuntvacatures in te vullen zijn dan ook belangrijk om de groei van de bedrijven te stimuleren en om de werkloosheid nog verder terug te dringen.

UCLL zorgt voor de Limburgse brug tussen project en praktijk

Garage 4.0 wordt gecoördineerd door het Zentrum für Aus- und Weiterbildung (Eupen), met Educam, Autoform, Arcus College (Heerlen - NL) én UCLL als partners. Hogeschool UCLL zet via haar expertisecellen haar kennis en ervaring in. Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL:  “Onze expertisecel Energy zal meewerken aan de inhoud van de elektromobiliteit. De cel ED+ict zal bijdragen aan de didactische ontwikkeling van de digitale modules en serious games. We begeleiden tot slot ook de kmo’s naar nieuwe business modellen, e-sales en social media.” Op de vraag wat de hogeschool hier zelf uit haalt is het antwoord duidelijk. “Naast een versterking van de expertisecellen, komt het project via onze unieke VODO-aanpak ook de UCLL-student ten goede. Deze Verstrengeling van Onderwijs, Dienstverlening en Onderzoek (VODO) zorgt ervoor dat de nieuw verworven kennis ook een plaats krijgt in de opleidingen”, aldus Marc Vandewalle.

Contact

Kabinet gedeputeerde Erik Gerits – Peter Nies – tel. 011 23 76 74 – peter.nies@limburg.be

Directie Economie, Europa, Landbouw en Platteland - Dienst Europa – tel. 011 23 74 16– europa@limburg.be

UC Leuven-Limburg – hoofd Marketing & Communicatie – Jan Withofs – gsm 0473 736 919 – jan.withofs@ucll.be

Webpage Foto

Webpage Foto 2