EDUCAM partner in diversiteitscampagne ‘Open kijk op talent’

EDUCAM partner in diversiteitscampagne ‘Open kijk op talent’

Door de crisis hebben verschillende kansengroepen het opnieuw moeilijker op de arbeidsmarkt. Daarom lanceert de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) de campagne  Open kijk op talent met een naaktkat als centraal beeld. Dit gebeurt in samenwerking met 23 sectoren en met steun van de Vlaamse overheid en de VDAB.

De campagne richt zich op werkgevers, werknemers en werkzoekenden. In alle sectoren zijn die doelgroepen cruciaal. Talenten en competenties staan centraal. Werkzoekenden moeten meer uitpakken met hun talent. Werkgevers moeten talent een kans geven, en verder kijken dan leeftijd, herkomst of beperkingen. Met die uitganspunten willen de sectoren meer instroom creëren naar knelpuntberoepen en meer diversiteit realiseren.

Dat verschillende sectorfondsen, waaronder EDUCAM, samen campagne voeren, vormt de meerwaarde van dit project. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect. De website www.openkijkoptalent.be  is een portaal met links naar initiatieven van kleine en grote sectoren, sociale partners en stakeholders.

Hier kan u het volledige persbericht downloaden. 

emailsignatuur openkijkoptalent