Wat is voor u als werkgever belangrijk bij uw werknemers?

Wat is voor u als werkgever belangrijk bij uw werknemers?

Eind 2011 lanceerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) de diversiteitscampagne Open kijk op talent met een naaktkat als centraal beeld. De campagne was gericht op werkgevers, werknemers en werkzoekenden in 23 sectoren. Door de nadruk te leggen op talenten en competenties wilden de sectorfondsen, waaronder EDUCAM, meer instroom creëren naar knelpuntberoepen en meer diversiteit realiseren.

Met een korte enquête voor werkgevers wordt er nu gepeild naar hoe talenten in het bedrijfsleven en in organisaties worden benut en hoe divers het personeelsbestand is.

De enquête duurt maximum 2 minuten en bevat 5 stellingen over wat voor u als werkgever belangrijk is bij uw werknemers. Start de enquête.

Meer weten over diversiteit en het inzetten van alle talenten van uw werknemers? Neem alvast een kijkje op www.openkijkoptalent.be. Binnenkort leest u daar ook de resultaten van deze korte bevraging.