Laat horen welke steunmaatregelen de autosector en de aanverwante sectoren nodig hebben.

Laat horen welke steunmaatregelen de autosector en de aanverwante sectoren nodig hebben.

Tijdens de voorbije economische crisis werden werknemers en (tijdelijk) werklozen extra gestimuleerd om opleidingen te volgen. De Vlaamse overheid en verschillende sectoren maakten de nodige middelen vrij om hierrond acties uit te werken.

Het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van K.U. Leuven) onderzoekt de beperkte impact van deze acties in opdracht van de minister van Werk . Op basis van deze onderzoeksresultaten zullen toekomstige steunmaatregelen beter afgestemd worden op de behoeften van werknemers en werkgevers.

Vanuit de autosector en de aanverwante sectoren kan ook u deelnemen aan dit onderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt maximum 5 minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt. Het onderzoek loopt tot en met 5 september 2011.