Opleidings-CV voor arbeiders vanaf 1 april 2010

Opleidings-CV voor arbeiders vanaf 1 april 2010

Het sectoraal akkoord 2009 – 2010 voor het PC 112 (garages) en voor het PSC 149.04 (metaalhandel) voorziet dat elk bedrijf voor elke arbeider een Opleidings-CV invult en permanent bijhoudt vanaf 1 april 2010. Het gaat om een inventaris van de uitgeoefende functies en gevolgde opleidingen tijdens de tewerkstelling in het bedrijf in kwestie.

Om uw taak te vereenvoudigen, vindt u via deze pagina alle nodige documenten.

Als u over het Opleidings-CV nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met uw account manager.