Opleidingsbeleid en toekomstopwielen.be - één visie

Opleidingsbeleid en toekomstopwielen.be - één visie

De technologie in de autosector verandert razendsnel. Door de complexe elektronische toepassingen lijken moderne auto’s meer en meer “computers op wielen”.

Dit heeft ook gevolgen voor de beroepsprofielen in de autosector en aanverwante sectoren. In tegenstelling tot de maatschappelijke onderwaardering van technische studierichtingen is er nood aan degelijk opgeleide medewerkers met een passie voor het vak die zich voortdurend willen bijscholen.

In 2004 werd het platform toekomstopwielen.be opgericht door de sociale partners van de automobielsector en aanverwante sectoren ter promotie van het autotechnisch onderwijs en de beroepen uit deze sectoren.

In 2007 werd onder de vlag van toekomstopwielen.be een overlegpanel geïnstalleerd met vertegenwoordigers uit de onderwijs- en vormingswereld en beleidsobservatoren.

Het resultaat van dit gezamenlijk overleg was de ‘Platformtekst Opleidingen Autotechniek voor Jongeren (Onderwijs en Leertijd)’ met duidelijke engagementen om onderwijs en vorming beter te doen aansluiten op de arbeidsmarkt.

Op 25 augustus 2008 werd deze platformtekst ondertekend door alle regionale en sectorale actoren.

In 2009 werden de gedeelde inzichten geconcretiseerd in verdere acties van de sector, het onderwijs, de basisvorming en het beleid.

Op 19 januari 2010, tijdens het autosalon (auditorium 500 Paleis 7 van 9 tot 12 u.), geeft toekomstopwielen.be meer toelichting over de toekomstplannen van het overlegpanel en over evoluties in de sector, meer bepaald de arbeidsmarkt, de werkervaring/stages, hybride- en elektrische voertuigen en veiligheid.

De betrokken Vlaamse, Franstalige en Duitstalige ministers van Werk en Onderwijs houden een toespraak en de voorzitters van het respectievelijke Vlaamse en Franstalige overlegpanel getuigen over de toekomstplannen van dit unieke overlegplatform.

Perstekst

Meer informatie:

Ria Cambier - Coördinator Federale Projecten
rcambier@educam.be
tel. 02/778 63 30