10e editie uitreiking sectorale certificaten, een waarborg voor de werkgever

10e editie uitreiking sectorale certificaten, een waarborg voor de werkgever

Zondag 18 november, organiseerde EDUCAM de uitreiking van de sectorale certificaten in de Knokke Out te Waterloo. Niet minder dan 571 jongeren uit het alternerd leren en het onderwijs namen in 2012 deel aan de proeven en meer dan 50% van hen hebben hun certificaat behaald. Na het officiële gedeelte, konden de gecertificeerde jongeren zich uitleven in een Rhinos-wedstrijd. Goedgezind glijden in de modder gegarandeerd.

De autosector bevindt zich ontegensprekelijk op een keerpunt in de geschiedenis. Terwijl de assemblagesector door een zwarte periode gaat, speelt de  garage- en koetswerksector al jaren in op de evoluerende marktomstandigheden. Verandering in koopgedrag van de consument maken een grotere service  noodzakelijk. De ontwikkeling van soft skills zijn noodzakelijk,  ook bij de technische werknemers.  De techniek evolueert  aan een snel tempo en de introductie van de hybride en elektrische auto’s hebben hun impact op het niveau van de opleidingen. Dat ICT in alle domeinen aan belang wint vormt een aanvullende uitdaging voor de autosector.

Werkgevers zijn dan ook steeds op zoek naar (hoger) gekwalificeerd technisch personeel. Maar vaak klinkt het argument dat een opleiding alleen geen garantie op vakbekwaamheid inhield.

EDUCAM speelde daar 10 jaar geleden reeds op in door een sectorale certificering in het leven te roepen voor jongeren die in het alternerend leren, een opleiding volgen als:

  • onderhoudsmecanicien,
  • polyvalent mecanicien of
  • onderhouds-en autodiagnose technicus.

Sedert 2 jaar kunnen ook jongeren uit het  Franstalig voltijds onderwijs deze certificaten behalen. 

Dergelijke erkenning is geen diploma met juridische waarde zoals men dat op school behaalt, maar is een feitelijke blijk van vakbekwaamheid zoals die door de professionals uit de sector verwacht wordt. Het is dan ook zo dat het sectoraal certificaat een bijzonder grote waarde heeft op de arbeidsmarkt.

En daar worden de jongeren zich meer en maar van bewust.  Meer dan 500 jongeren nemen jaarlijks deel aan de proeven (bestaande uit meerdere theoretische en praktische proeven)  en verwacht wordt dat dit aantal zal stijgen tot 1000 jongeren in 2013. De sectorale proeven en de slaagdrempel worden door beroepsmensen uit de sector bepaald. Daarbij mag worden opgemerkt dat de gehanteerde criteria strenger zijn dan die van de scholen en de opleidingscentra voor alternerend leren. Gemiddeld slaagt slechts de helft van de deelnemers maar precies omdat de lat zo hoog gelegd wordt, geniet de erkenning zo een hoog aanzien.

De sectorale certificering van EDUCAM wordt voor de sector georganiseerd in samenwerking met het alternerend leren (SYNTRA Vlaanderen, IFAPME,SFPME, IAWM) en het onderwijs van de Franse Gemeenschap.

persartikel HR Magazine 21-11-2012

persartikel De Standaard 22-11-2012

persartikel Het Nieuwsblad 22-11-2012

persartikel GrenzEcho 22-11-2012

persartikel Carfix december 2012