Missie

Als het gaat om competentieontwikkeling in de autosector en aanverwante sectoren, bent u bij EDUCAM aan het juiste adres. EDUCAM zet zich in als proactief kenniscentrum, dat niet alleen luistert, maar ook mee- en vooruitdenkt. Dat tegemoetkomt aan acute vragen en inspeelt op nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen. En dan bruikbare oplossingen aanreikt.

Alleen zo kunnen opleiding en arbeidsmarkt binnen de sector zo goed mogelijk worden verbonden. Elkaar aanvullen en versterken, daar zetten wij ons voor in! Together we know how is immers ons leidmotief.

Onmisbaar daarbij zijn goed opgeleide medewerkers die inzetbaar zijn op het best passende niveau. Ook toekomstige werknemers bieden we ondersteuning via een breed pallet aan kennis, ervaring en een praktische aanpak. Ook stimuleren we een voldoende in- en doorstroom van werknemers in de sector.

Door intensieve samenwerkingsverbanden met de sociale partners bekleedt EDUCAM een unieke positie binnen de sector.

Samengevat:

Missie = de kennis en vakbekwaamheid van (toekomstige) werknemers in de autosector en de aanverwante sectoren op peil brengen en houden.