Op weg naar de toekomst

Het imago van de technische beroepen, de beroepskeuze, de organisatie van instroomopleidingen, het verloop van een inschakeltraject en het personeelsbeleid in de bedrijven, het zijn allemaal domeinen waar EDUCAM veel belang aan hecht.

Wat onderneemt EDUCAM om de instroom van jongeren in het autovak te ondersteunen?

  • EDUCAM ontplooit talrijke informatie-, promotie- en sensibiliseringsactiviteiten voor jongeren die nog een beroep moeten kiezen en voor hen die al een beroep uit onze sectoren gekozen hebben. Deze acties zijn ook gericht op leerkrachten en bedrijven.
  • EDUCAM ondersteunt bepaalde informatie- en sensibiliseringsacties voor jongeren die hun traject in het basisonderwijs afronden.
  • EDUCAM organiseert in samenwerking met Federauto de wedstrijd van de Gouden autosleutelhanger om het autovak te promoten.
  • EDUCAM is aanwezig op het Autosalon en Autotechnica om een groot aantal personen te bereiken en ze nuttig te informeren.

Wat onderneemt EDUCAM om het niveau van de jongeren die hun instroomopleiding afronden beter af te stemmen op het niveau dat de bedrijfswereld verwacht?

  • EDUCAM ontwikkelt de beroepsprofielen voor zijn sectoren en houdt deze up-to-date. Zo hebben we een duidelijk zicht op de beroepenstructuur, op de inhoud van elk beroep en op de competenties die voor elk beroep verwacht worden.
  • EDUCAM werkt samen met de officiële instanties die belast zijn met het uitwerken van opleidingsprofielen en -programma's.
  • EDUCAM heeft CAL-proeven ontwikkeld die het niveau van de opleidingen ontegensprekelijk beïnvloeden en die een meerwaarde vormen voor jongeren die een certificaat behalen. Deze certificaten slaan de brug tussen de inhoud van de beroepsprofielen en de competenties die op deze evaluaties gemeten worden. Voor de jongeren vormen ze een extra troef in hun zoektocht naar werk. Voor de bedrijven vormen ze de waarborg dat de jongeren over de competenties beschikken die door beroepsmensen uit het vak zijn vastgelegd. Aarzel niet om deze sectorale erkenningen te promoten bij bedrijven met een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten, want ze vormen een waarborg op competente instromers!
  • EDUCAM werkt voor instroomopleidingen samen met de verschillende onderwijsstelsels, bv. voor de opleiding van lesgevers, de beschikbaarstelling van materieel, remediëring, ondersteuning van stages enz.

Wat onderneemt EDUCAM om bedrijven te ondersteunen in het beheer van de competenties van hun werknemers?

EDUCAM ontwikkelt verschillende instrumenten om de competenties van werknemers te beheren en helpt bedrijven om deze instrumenten te gebruiken:

Isabelle Calista, Directeur EDUCAM Partner

Isabelle Calista, Directeur EDUCAM Partner