Sectorkennis

De kennis en vakbekwaamheid van (toekomstige) werknemers in de autosector en aanverwante sectoren op peil brengen en houden. Dat is al twintig jaar lang de missie van EDUCAM. We baseren ons hiervoor op eigen onderzoek van de arbeids- en opleidingsmarkt en analyseren permanent de opleidingen die onze partners en klanten volgen en de factoren die de beroepskeuze in onze sectoren beïnvloeden.

De studiedienst brengt de situatie op de arbeids- en opleidingsmarkt in de verschillende EDUCAM-sectoren nauwgezet in kaart. Per sector verzamelt de dienst alle cijfers over tewerkstelling, aantal bedrijven, jaaromzet etc in overzichtelijke publicaties.

Hij onderzoekt ook de verschillende factoren die de evolutie van de beroepen binnen de EDUCAM-sectoren beïnvloeden. En hij evalueert voortdurend de opleidingen uit het EDUCAM-aanbod.

Al die informatie wordt gebundeld in overzichtelijke publicaties die voor alle geïnteresseerden gratis beschikbaar zijn. Hier vindt u een overzicht van de publicaties die u kan downloaden.