Wie is EDUCAM?

EDUCAM is het kennis- en opleidingscentrum van de autosector en de aanverwante sectoren. Het kent twee labels, Partner en Service, met ieder hun eigen producten en servicepakket.

Bekijk hier de video met het Jaarverslag voor 2013 van EDUCAM.

EDUCAM (Partner) VZW

EDUCAM Partner maakt zich sterk voor het vakmanschap in onze sectoren op allerlei terreinen: dat er voldoende werknemers en werkgevers bijblijven en dat het een aantrekkelijke sector met toekomstmogelijkheden is en blijft voor iedereen.

Hoe?

  • door concrete producten en praktische diensten aan te bieden
  • door campagnes en wervingsactiviteiten op te starten en
  • door onderzoek te doen

Maar ook op de achtergrond is EDUCAM Partner actief op het gebied van onderwijs en opleidingen. Zo zorgt ze er via het examencentrum voor dat leerlingen en werknemers landelijke toetsen kunnen afleggen. Ook maakt EDUCAM Partner beroepsprofielen, zodat scholen daar hun opleidingen op kunnen afstemmen en leerlingen dus beter voorbereid in de praktijk komen.

Dit doet EDUCAM Partner niet allemaal alleen: samen met partners als vakbonden, federaties en natuurlijk werkgevers en werknemers zorgt ze ervoor dat de sector sterk staat en blijft staan. Zo is EDUCAM Partner van en voor iedereen!

EDUCAM Service NV so

EDUCAM Service is er speciaal voor bedrijven binnen de autosector en aanverwante sectoren. Ze worden ondersteund in de realisatie van een betere bedrijfsvoering en een hoger rendement.

Het stimuleren van kennis en kunde binnen de sector staat bij EDUCAM Service hoog in het vaandel. Dit doen we o.a. door een breed aanbod van trainingen en via begeleiding. Alle trainingen en opleidingen spelen in op de actualiteit en (technische) ontwikkelingen van nu. EDUCAM Service speelt hiermee in op de behoefte van zijn klanten om, naast diverse technische opleidingen, ook een aantal management- en communicatietrainingen aan te bieden.

Dankzij onze kennis vertalen we voor elk niveau de kennis tot een overzichtelijk geheel. Deelnemers krijgen de tools aangereikt om zo effectief en efficiënt mogelijk te werken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om trainingen op maat af te nemen.

Samengevat:

EDUCAM = het kennis- en opleidingscentrum van de autosector en aanverwante sectoren

EDUCAM Partner VZW = sectorondersteuning

EDUCAM Partner volgt de globale ontwikkelingen in de autosector en de aanverwante sectoren op de voet. Het coördineert de verschillende partijen, werknemers en werkgevers, uit deze sectoren. En het vertaalt het vormingsbeleid, zoals bepaald in de cao's, in opleidings- en competentieplannen voor deze sectoren.

EDUCAM Service NV so = opleidingen en diensten voor bedrijven

EDUCAM Service ontwikkelt concrete opleidingen en advies voor bedrijven, die naadloos aansluiten op de CAO’s van de sectoren.