Sectorale akkoorden en opleidingsrecht

Permanente vorming is cruciaal voor de groei van zowel bedrijven als hun medewerkers. De inspanningen voor bijscholing zijn trouwens onderworpen aan een kwantitatieve doelstelling die opgelegd is in de strategie van Lissabon.

In onze sectoren hebben de sociale partners altijd hun krachten gebundeld om acties te ondersteunen die de competenties van de werknemers verhogen en zo het tekort aan geschoolde arbeidskrachten bestrijden. Ze hebben het recht op opleiding in de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) ingeschreven, net zoals de steunmaatregelen voor de bedrijven. Ze hebben EDUCAM de opdracht toebedeeld om dit in de praktijk te brengen.

Opleidingsrecht: collectief en individueel

Sinds 2004 voorzien de sectorale akkoorden voor alle arbeiders in eenzelfde bedrijf een collectief opleidingsrecht van vier uur per kwartaal per arbeider, m.a.w. twee dagen per jaar. Het doel ervan is om de bijscholing van uw medewerkers te bevorderen, zodat uw bedrijf zowel vandaag als in de toekomst een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening kan leveren.

Sinds 2011 voorzien de CAO's van de sectoren garage, koetswerk en metaalhandel bovendien in een individueel opleidingsrecht om de toegang tot opleiding te bevorderen voor elke medewerker. Een competente en ontplooide werknemer kan namelijk het verschil maken, ongeacht zijn rol in de organisatie.

Ontdek de ondersteuning waarop u recht hebt in uw sector.