Vormingskrediet & premies

Wat is het vormingskrediet?

Elk bedrijf in de sector beschikt over een jaarlijkse doelstelling voor zijn permanente vorming. Deze wordt bij collectieve arbeidsovereenkomst bepaald en bedraagt 4 uur per kwartaal per arbeider, m.a.w. 2 dagen opleiding per arbeider per jaar.

Elke dag opleiding die in het kader van deze doelstelling gevolgd wordt, geeft recht op een premie van 40 euro als de voorwaarden vervuld zijn. Het totale premiebedrag voor het bedrijf vertegenwoordigt zijn "vormingskrediet" voor het komende jaar. Het vormingskrediet vermindert naarmate de arbeiders opleiding volgen.

Elk jaar meldt EDUCAM de bedrijven het bedrag van hun vormingskrediet en de evolutie van hun "teller" in de loop van het jaar.

Hoe wordt uw vormingskrediet berekend?

Dit wordt collectief berekend op basis van het aantal arbeiders in het bedrijf (RSZ-gegevens afgesloten op 30 juni).

Voorbeeld van de berekening: een bedrijf telt 10 arbeiders.

> De collectieve opleidingsdoelstelling bedraagt:

Berekeningen Website (2)

m.a.w. 20 dagen voor alle arbeiders samen

> Als alle voorwaarden vervuld zijn volgens de CAO, bedraagt het totale premiebedrag:

Berekeningen Website (1)

Opleidingspremies per sector

Uw bedrijf behoort tot: