Uw account manager

Uw account manager bij EDUCAM Service is uw contactpersoon. U kunt bij hem of haar terecht met al uw vragen over de
ontwikkeling van competenties:

sectorale ondersteuning:

Unieke behoeften vergen unieke oplossingen

Uw bedrijf is uniek. En heeft unieke behoeften. Het kan dus zijn dat bestaande oplossingen uw behoeften niet helemaal invullen. Om uw specifieke vraag beter te begrijpen stellen we u een aanpak in vier stappen voor:

Ons 4-stappenmodel

 1. identificering van uw behoeften
 2. actieplan
 3. implementering van een accurate oplossing
 4. evaluatie

Hoe verloopt dit concreet?

Tijdens een eerste gesprek met uw account manager kunt u de grote beheerslijnen van uw bedrijf toelichten:

   • uw bedrijfsdoelstellingen
   • de aanwezige competenties in uw team
   • de noodzakelijke kennis om uw beroep uit te oefenen
   • de evolutie van uw menselijk kapitaal op korte en middellange termijn
   • de marktontwikkelingen en uw concurrenten

Met dit overzichtsbeeld van uw bedrijf kunnen we uw behoeften nauwkeurig identificeren en kunnen we u een actieplan op maat aanbieden. Dus geen standaardoplossing, maar een gepersonaliseerd antwoord op al uw opleidingsvragen.

Dit plan kunt u opstellen voor één medewerker, een bepaald profieltype of voor een grotere groep werknemers. Op regelmatige evaluatiemomenten hebt u de kans om uw keuzes te bevestigen of om ze aan de evolutie van uw bedrijf aan te passen, indien nodig.

Wat brengt dit u op?

Een maximale meerwaarde. Want u investeert precies daar waar het nodig is en waar zich nieuwe opportuniteiten aanbieden. Zo rendeert uw investering maximaal.

Voor meer advies en begeleiding belt u EDUCAM Service op het nummer 02 778 63 30 of mailt u naar info@educamservice.be.