Vormingskrediet & premies

Wat is het vormingskrediet?

De CAO schrijft opleidingsdoelstellingen voor met betrekking tot de arbeiders in elke onderneming. Dit heet het vormingskrediet en wordt berekend op basis van het aantal arbeiders in uw bedrijf. Dit krediet opent tevens de toegang tot opleidingspremies.

Als de opleidingen door EDUCAM gegeven of erkend zijn, geeft elk gevolgd uur in het kader van het collectieve opleidingsrecht recht op een premie onder bepaalde voorwaarden.

Sinds 2011 voorzien de CAO's ook maatregelen om de toegang tot opleiding voor elke werknemer te bevorderen. Het opleidingsrecht verschuift daarmee in de richting van het individu. Dankzij dit individuele opleidingsrecht kunt u, in sommige gevallen, het premiebedrag verhogen.

Extra premies in bepaalde gevallen

Naast het collectief opleidingsrecht voorzien de CAO's voor het garagebedrijf, het koetswerk en de metaalhandel maatregelen om de toegang tot opleiding voor elke medewerker te bevorderen. Het gaat om het individuele opleidingsrecht. In sommige sectoren opent dit een extra recht op opleidingspremies.

Opleidingspremies per sector

Uw bedrijf behoort tot:

Opleiding in de terugwinning van metalen?

Alle nieuwe maatregelen om u financieel te ondersteunen en om de toegang tot opleiding voor uw werknemers te vereenvoudigen staan vermeld in de CAO. De belangrijkste aspecten hebben we voor u verzameld in een brochure. Die brochure kan u hier downloaden

Andere stimuleringsmaatregelen

Voor meer informatie over het vormingskrediet en andere premies, contacteer EDUCAM Partner via tel. 02 778 63 30 of email: info@educampartner.be