Sectorale HEV-certificering "veiligheid" - Niveau 2

Opleidingsinhoud

Het certificaat dat wordt uitgereikt na het volgen van de opleiding en het slagen voor de proef (theorie en praktijk), attesteert dat de houder ervan:

 • kennis heeft van de opbouw van een elektrisch of hybridevoertuig
 • kennis heeft van de voornaamste risico's die verbonden zijn aan de onderdelen van deze aandrijfsystemen
 • kennis heeft van een veilige werkmethode en deze ook heeft toegepast tijdens de werkzaamheden aan deze aandrijfsystemen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen en geschikte meetapparatuur kan selecteren en gebruiken in functie van de uit te voeren werkzaamheden

 

Doelstellingen

 • Begrijpen van de algemene werkingsprincipes van elektrische en hybride elektrische voertuigen.
 • Kennen van het werkdomein van gecertificeerde personen van niveau 1, 2 en 3.
 • Kunnen identificeren van elektrische en hybride elektrische voertuigen en kennen van de eraan verbonden risico's.
 • Kunnen omgaan met elektrische en hybride elektrische voertuigen (dagelijks gebruik: starten en rijden).
 • Correct kunnen inschatten van de risico's en kennen en kunnen toepassen van de juiste procedures bij de omgang met elektrische en hybride elektrische voertuigen.
 • Veilig spanningsvrij kunnen maken van elektrische en hybridevoertuigen.
 • Kunnen inschatten van de risico's van het werken aan beschadigde voertuigen.

 

Vereiste voorkennis

Vereiste voorkennis: om de opleiding correct aan te vatten moet de deelnemer kennis hebben van elektriciteit (de elektrische grootheden, het verband ertussen, het verschil tussen AC en DC enz.)

Wie werkt aan elektrische en hybridevoertuigen, ook aan het hogespanningssysteem of onderdelen ervan, op voorwaarde dat het voertuig eerst correct spanningsvrij en veilig is gemaakt.

Er zijn verschillende doelgroepen, waarvoor de accenten van de opleiding anders zullen liggen (de certificeringsproef blijft natuurlijk wel gelijkwaardig):

 • mecaniciens en technici
 • koetswerkherstellers
 • pechverhelpers

 

Certificering

Wie de opleiding helemaal volgt en voor de certificeringproeven slaagt, ontvangt ook een sectorcertificaat niveau 2.

 Leermiddelen

 • Een leslokaal met werkplaats.
 • Didactische borden, onderdelen en voertuigen.
 • Veiligheidsuitrusting.

 

Deze opleidingen vindt u misschien ook interessant:

Sectorale HEV-certificering "veiligheid" - Niveau 1
Sector Garagebedrijf, Koetswerkbedrijf Type Open, In Company Niveau Basis

De opleiding informeert over de potentiële gevaren en de te volgen veiligheidsprocedures met betrekking tot puur elektrische of hybride elektrische aandrijvingen. De opleiding biedt een overzicht van wat u wel en niet mag doen aan deze voertuigen. Het sluitstuk wordt gevormd door een overzicht van de gevaarlijke situaties en het vaststellen van onregelmatigheden en/of beschadigingen aan het voertuig.

Sectorale HEV-certificering "veiligheid" - Niveau 3
Sector Garagebedrijf Type In Company Niveau Expert

Technologie & Diagnose HEV
Sector Garagebedrijf Type In Company Niveau Gevorderd