Coachend leidinggeven

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding komen volgende punten aan bod:

 • Wat is coachend leidinggeven?
 • Competenties van de coachende leidinggevende
 • Wanneer leidinggeven, wanneer coachen?
 • De beste leiderschapsstijl inzetten
 • Luisteren en spreken
  • Vragen stellen
  • Non-verbale signalen lezen en hierop inspelen
  • Feedback geven en ontvangen
 • Een coaching gesprek kunnen voeren
 • Coachvaardigheden toepassen
  • Sturen op doelstellingen
  • Coachen naar gedrag
  • Coachen naar een nieuwe vaardigheid
  • Coachen naar initiatief
  • Coachen naar motivatie
  • Weerstanden herkennen en ombuigen naar medewerking

Doelstellingen

Na het volgen van deze opleiding is de leidinggevende in staat om:

 • De prestaties van hun medewerkers te verbeteren door het aanwezig potentieel uit hen naar boven te halen.
 • Leidinggeven en coachen te combineren.
 • De best passende leiderschapsstijl op het juiste moment in te zetten.
 • Verschillende coachvaardigheden op een effectieve manier in te zetten in hun werkpraktijk.
 • Ontwikkelingsgesprekken te voeren met inzet van de belangrijkste coachvaardigheden.
 • Inzicht verwerven in sterktes en valkuilen en leren deze inzetten.
 • Op een coachende manier om te gaan met weerstand.

Vereiste voorkennis

Leidinggevenden met (een eerste) ervaring als leidinggevende die zich wensen te verdiepen in de vaardigheden van het leidinggevenden. De deelnemers volgden reeds de opleiding “Leiding geven op de werkvloer".

Certificering

Wie de opleiding helemaal volgt, ontvangt een sectoraal aanwezigheidscertificaat.Deze opleidingen vindt u misschien ook interessant:

Communiceren en motiveren van je team
Sector Garagebedrijf, Koetswerkbedrijf, Metaalhandel, Terugwinning van metalen Type Open, In Company Niveau Basis

Om resultaten te behalen heeft een onderneming een duidelijke strategie, efficiënte processen en competente medewerkers nodig. De leidinggevenden zijn hierin de sleutelfiguren. Al staan ze vaak tussen hamer en aambeeld, het zijn zij die hun medewerkers moeten aansturen, informeren en motiveren. Een verantwoordelijkheid die niet altijd eenvoudig is. Met de opleidingen voor leidinggevenden wil EDUCAM de communicatieve en leidinggevende competenties van leidinggevenden versterken, teneinde betere resultaten bij het aansturen van een team te bereiken. De opleidingen zullen er toe bijdragen dat de leidinggevenden zich zekerder voelen in hun rol al leidinggevende, waardoor ze minder stress ondervinden bij de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden.

Sturen van verandering op de werkvloer
Sector Garagebedrijf, Koetswerkbedrijf, Metaalhandel, Terugwinning van metalen Type Open, In Company Niveau Basis

Veranderingen binnen de organisatie hebben vaak een grote impact op de werkvloer. Naast de verschillende aanpassingen die men van medewerkers verwacht in de uitvoering van hun job; worden ze eveneens verwacht elke verandering vlot te aanvaarden en met een positieve attitude tegemoet te treden. Dit is niet altijd zo eenvoudig.
Veranderingen gaan echter vaak gepaard met emoties van weerstand en onzekerheid, zoals het gevoel geen controle en inspraak te hebben. Deze opleiding leert de leidinggevenden de veranderingen op de werkvloer in goede banen te leiden.
De nadruk ligt op het bewust worden dat verandering emoties bij henzelf en de werknemers kan naar boven brengen en dat je als leidinggevenden hier preventief kan op inspelen door een verandering zo goed mogelijk aan te brengen en een draagvlak te creëren.

Automotive Business Class
Sector Garagebedrijf Type Open, In Company Niveau -1