SIGMACert keurmeester

Opleidingsinhoud

 • Arbeidsmiddelen
 • Keuringsrapporten
 • Organisatie SIGMACErt
 • Onderhoud en SIGMACert
 • Rechten en plichten van de keurmeester

Doelstellingen

Na het volgen van de opleiding zal de cursist in staat zijn om:

 • tijdens een keuring van de hem bekende machines de Machinerichtlijn, de Richtlijn arbeidsmiddelen, de SIGMAKiwa-norm en SIGMACert toe te passen
 • inzicht te hebben in het kader van SIGMACert en de relevante wetgeving
 • de checklists van de keuringen te gebruiken
 • het administratief beheer rond deze keuring bij te houden
 • op een juiste manier met de klant te communiceren over de resultaten van deze keuring in aanmerking te komen als SIGMACert-keurmeester

Vereiste voorkennis

Technici in de Sigma-beroepen die al een ruime technische bagage en expertise bezitten die nodig is voor herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan hun machines en die omgaan met machinerichtlijnen enz. Ze beschikken over de nodige productexpertise.

Certificering

Wie de opleiding helemaal volgt, ontvangt een sectoraal aanwezigheidscertificaat en het attest "SIGMACert keurmeester".Leermiddelen

 • Een handboek per cursist
 • Checklists
 • Een relevant SIGMA-toestel