Algemene leveringsvoorwaarden (veiligheid en milieu)

Veiligheid is voor EDUCAM (de opdrachtgever) een belangrijke voorwaarde bij het uitvoeren van werken in de firma. EDUCAM's missie is om een veiligheidscultuur te verspreiden en om projecten ongevalvrij af te leveren. Dit document stelt de regels vast en de veiligheidscriteria die van toepassing zijn bij de uitvoering van werken op de Belgische sites van EDUCAM. Ze zijn van toepassing voor iedereen die werkzaamheden in de EDUCAM-gebouwen superviseert, controleert en uitvoert (de onderaannemer).

Download hier de Algemene leveringsvoorwaarden (veiligheid en milieu)