Sectorale certificaten voor het beroep (jongeren en werkzoekenden)

Sectorale certificaten voor het beroep

De sectorale certificering van EDUCAM wordt voor de sector georganiseerd in samenwerking met het alternerend leren (SYNTRA Vlaanderen, IFAPME, IAWM), het onderwijs en de opleidingsinstellingen voor werkzoekenden (VDAB, FOREM en Bruxelles-Formation). Ze staat in het teken van projecten die de kwalificaties van toekomstige werknemers in de sector verbeteren. Sommige operatoren gebruiken ze als een formele test, andere als een leidraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw school of opleidingscentrum.

De sectorale certificering volgt na het slagen voor een theorie- en praktijkproef, die een maal per jaar worden georganiseerd. Hiermee wordt geëvalueerd of de kandidaten de noodzakelijke competenties bezitten om het beroep uit te oefenen en of zij de werkwijzen begrijpen en beheersen zoals ze door vertegenwoordigers van het beroep zijn vastgelegd.

Jongeren die deze proeven met succes afleggen, behalen een sectoraal certificaat. Momenteel bestaan de sectorale proeven voor zeven beroepen:

 1. Onderhoudsmecanicien
 2. Polyvalent mecanicien
 3. Onderhouds- en autodiagnosetechnicus
 4. Voorbereider (carrosserie)
 5. Spuiter (carrosserie)
 6. Plaatwerker (carrosserie)
 7. Mecanicien bromfiets en motorfiets

Welke voordelen zijn er voor de jongeren?

 • de waarborg dat beroepsgebonden competenties worden verworven, zoals die door professionals uit de sector zijn bepaald
 • een belangrijke troef in de zoektocht naar een baan
 • een certificaat dat erkend is door alle beroepsmensen uit de sector
 • de toegang tot sectorale opleidingen en diensten tijdens het opleidingstraject dat uitmondt in een sectorale certificering

Welke voordelen zijn er voor de partners uit het instroomonderwijs?

 • de waarborg dat beroepsgebonden competenties worden verworven, zoals die door professionals uit de sector zijn bepaald
 • hulp bij de voorbereiding van de proeven
 • de toegang tot sectorale opleidingen en leermiddelen in het kader van goed omschreven partnerschappen
 • een jaarlijkse analyse van de proeven, gevolgd door sectoraal advies over de opleidingsprogramma’s en methoden

Welke voordelen zijn er voor de werkgevers?

 • U beschikt over medewerkers met gecertificeerde competenties specifiek voor het beroep.
 • U beschikt steeds over medewerkers met gecertificeerde specialistische kennis.
 • U wint tijd dankzij een medewerker die snel inzetbaar is voor een aantal taken.
 • U weet precies welke competenties de kandidaat heeft dankzij de individuele opvolgfiche die bij het certificaat zit.
 • U werft een arbeider aan die op de hoogte is van de nieuwste technologieën.

Voor meer informatie over de sectorale certificering, belt u EDUCAM Partner op het nummer 02 778 63 30 of mailt u naar info@educam.be.