Sectorale certificaten voor het beroep (jongeren en werkzoekenden)

Sectorale certificaten voor het beroep

De sectorale certificering van EDUCAM wordt voor de sector georganiseerd in samenwerking met het alternerend leren (SYNTRA Vlaanderen, IFAPME, IAWM) en het onderwijs. Ze staat in het teken van projecten die de kwalificaties van toekomstige werknemers in de sector verbeteren. Deze proeven zijn externe indicatieve evaluaties en vervangen geenszins het diploma of gelijk welk ander certificaat dat onze verschillende partners uitreiken.

De sectorale certificering volgt na het succesvol afleggen van een theorie- en praktijkproef, die een maal per jaar worden georganiseerd. Hiermee wordt getoetst of de kandidaten de voor het beroep noodzakelijke competenties bezitten en de werkwijzen begrijpen en beheersen zoals ze door vertegenwoordigers van het beroep zijn vastgelegd.

Jongeren die deze proeven met succes afleggen, kunnen een sectoraal certificaat behalen voor zeven beroepen:

 1. Onderhoudsmecanicien
 2. Polyvalent mecanicien
 3. Onderhouds- en autodiagnosetechnicus
 4. Voorbereider (carrosserie)
 5. Spuiter (carrosserie)
 6. Plaatwerker (carrosserie)
 7. Mecanicien bromfiets en motorfiets
 8. Basiselektriciteit

Welke voordelen zijn er voor de jongeren?

 • de waarborg dat beroepsgebonden competenties worden verworven, zoals die door professionals uit de sector zijn bepaald
 • een belangrijke troef in de zoektocht naar een baan
 • een certificaat dat erkend is door alle beroepsmensen uit de sector
 • de toegang tot sectorale opleidingen en diensten tijdens het opleidingstraject dat uitmondt in een sectorale certificering

Welke voordelen zijn er voor de partners uit het instroomonderwijs?

 • de waarborg dat beroepsgebonden competenties worden verworven, zoals die door professionals uit de sector zijn bepaald
 • hulp bij de voorbereiding van de proeven
 • de toegang tot sectorale opleidingen en leermiddelen in het kader van goed omschreven partnerschappen
 • een jaarlijkse analyse van de proeven, gevolgd door sectoraal advies over de opleidingsprogramma’s en methoden

Voor meer informatie over de sectorale certificering, belt u EDUCAM Partner op het nummer 02 778 63 30 of mailt u naar info@educam.be.