Werkplekleren

Een opleidingsconcept dat wérkt

Al doende leer je. Zo simpel is het. Kan je al wat je opsteekt op de schoolbanken meteen toepassen in een reële werksituatie? Dan ga je zienderogen vooruit. Zeker wanneer je ook nog een goed opgeleide mentor of coach met beroepservaring aan je zijde hebt op de werkvloer. Een ideale win-winsituatie dus voor alle partijen: de lerende, het bedrijf, de school of het opleidingscentrum én ten slotte ook de hele sector en het netwerk.