CAO's & steunmaatregelen voor werkgevers

CAO's & Steunmaatregelen

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers en waarbij individuele en collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak worden vastgesteld en de rechten en verplichtingen van de contracterende partijen worden geregeld. De CAO is in het arbeidsrecht een uiterst belangrijke rechtsbron.

Voor de EDUCAM-sectoren vindt het sociaal en het loonoverleg tussen werkgevers en werknemers doorgaans tweejaarlijks plaats. De resultaten van dit overleg worden omgevormd in een CAO, die het wettelijke kader voor deze sectoren vaststelt. Om de permanente vorming te bevorderen is het volledige opleidingsbeleid in deze CAO opgenomen en is de uitvoering ervan aan EDUCAM toebedeeld.

Raadpleeg de CAO's van uw sector hieronder: