Onthaalbeleid & mentorschap

Eindelijk die witte raaf gevonden om je organisatie te versterken? Met een doordacht en gestructureerd onthaalbeleid - eventueel gekoppeld aan een peter- en meterschap - voelt de nieuwkomer zich meteen thuis om gemotiveerd aan de slag te gaan. 

Ontbreekt het je aan tijd en/of knowhow om dit helemaal zelf uit te stippelen? De consultants van Educam helpen je graag op weg. 
 

Waarmee kan Educam je helpen?

Onze experts reiken je advies en oplossingen aan die de aanpak in je organisatie verhelderen en professionaliseren. Overzichtelijk, begrijpelijk én toepasbaar op alle functies. Zo laat je in de toekomst niets meer aan het toeval over en groeit jouw onthaalbeleid uit naar een écht ‘welkomstbeleid’ voor nieuwe werknemers.

Tijdens het implementatietraject houden we 5 ankerpunten nauwlettend in het oog: 

 • People: communicatie verzekeren naar leidinggevenden, teamleden, …
 • Functie: duidelijke taken, verantwoordelijkheden en instructies bepalen
 • Infrastructuur: de nodige werkplek en werkmaterialen voorzien
 • Peterschap / mentorship: begeleiding verzekeren tijdens de eerste werkfase
 • Veiligheid en welzijn: inlichten over veiligheidsprocedures en persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB’s) ter beschikking stellen

Voor elk van deze ankerpunten definiëren we de te ondernemen acties en procedures, de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen en de boodschappen om te communiceren. 
 

Hoe verloopt de samenwerking?

De consultant van Educam werkt samen met jou en het kernteam van je organisatie een plan van aanpak uit. Methodisch, professioneel en effectief toepasbaar. Dat gebeurt in 4 fasen waarbij kennisoverdracht, coaching en steun van alle betrokken partijen centraal staan. Zo verloopt de implementatie van de genomen beslissingen het vlotst. 

Fase 1: 
Voordat we écht van start gaan met de uitvoering, creëren we een duidelijk werkkader. Daarbij bepalen we samen volgende zaken: 

 • scope van het project en de milestones
 • verwachte resultaten
 • werkmethodes en te gebruiken documenten
 • deelopdrachten
 • rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen
 • communicatielijnen

Fase 2: 

 • Analyse van de situatie ‘as is’ op basis van interviews, rapporten, procedures, kick-offmeetings, enz. in de organisatie
 • Opstellen van een plan van aanpak en een draaiboek voor fase 3

Fase 3: 

 • Uitvoering van het plan van aanpak via workshops

Fase 4: 

 • Validatie van resultaten 
 • Definiëring van een actieplan om de resultaten te implementeren (met procedures, checklists, afspraken, taakomschrijvingen voor peters/meters, …)
   

Nood aan meer begeleiding op vlak van onboarding en onthaal?

Het traject rond een gestructureerd onthaalbeleid kan perfect aangevuld worden met een specifieke opleiding over ‘mentorschap’. Zo worden bereidwillige peters en meters optimaal klaargestoomd om nieuwkomers in de organisatie te begeleiden.

Ontdek alles over de mentorschapopleiding
 

Over deze service

Doelgroep: hr-managers
Thema: HR
Type: in company
Duur: op maat van je organisatie

Vraag begeleiding aan

Nog vragen? Contacteer ons