Veiligheid & Welzijn

Om veiligheid en welzijn op het werk te verzekeren ligt de nadruk vaak op regels, procedures en beschermingsmiddelen. Maar het is even essentieel om te focussen op mentaliteit. De opleidingsmodules van Educam zijn vooral gericht op sensibilisering en functionele gedragsverandering. Zo willen we medewerkers overtuigen dat ze zelf een grote stap kunnen zetten om bij te dragen aan een veiligere en gezondere werkvloer. 

Veiligheid & welzijn rugpreventie