Consultancy

Groeit je onderneming steeds verder en ben je op zoek naar nieuwe medewerkers? Een professioneel hr-beleid biedt je een stevige houvast om de juiste mensen te vinden én te binden. Ontbreekt het je aan tijd en expertise om dit helemaal zelf op poten te zetten? 

Doe een beroep op de sectorkennis en objectieve visie van de consultants van Educam: zij werken samen met jou een programma op maat uit, adviseren je in alle stappen van het proces en reiken praktische oplossingen aan. Zo slaag je erin om de doelen van je organisatie te bereiken en in de toekomst meer zelfredzaam aan je hr-beleid te bouwen.
 

Waarmee kan EDUCAM je helpen?

Onze operationele hr-ondersteuning mag je gerust interpreteren in de meest brede zin van het woord. Graag toch enkele voorbeelden? Wij staan je o.a. bij met:

 

 • Opmaak van functieprofielen en competentiewoordenboeken. Het doel? De taken, verantwoordelijkheden en competenties van alle profielen in je organisatie in kaart brengen. Zo kom je ontwikkelingsnoden en doorgroeikansen makkelijker op het spoor en wordt het eenvoudiger om de in- en uitstroom van medewerkers te beheren.
 • Invoering van een competentiebeleid en persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP). Het doel? Bepalen hoe competenties in je organisatie objectief gemeten kunnen worden (o.a. via de opmaak van competentieprofielen). Zo kan je de resultaten ook meteen verwerken in persoonlijke ontwikkelingsplannen die dienen als basis voor verdere competentieontwikkeling.

Hoe verloopt de samenwerking?

De consultant van EDUCAM werkt samen met jou en het kernteam van je organisatie een plan van aanpak uit. Methodisch, professioneel en effectief toepasbaar. Dat gebeurt in 4 fasen waarbij kennisoverdracht, coaching en steun van alle betrokken partijen centraal staan. Zo verloopt de implementatie van de genomen beslissingen het vlotst. 

Fase 1: 
Voordat we écht van start gaan met de uitvoering, creëren we een duidelijk werkkader. Daarbij bepalen we samen volgende zaken: 

 • scope van het project en de milestones
 • verwachte resultaten
 • werkmethodes en te gebruiken documenten
 • deelopdrachten
 • rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen
 • communicatielijnen

Fase 2: 

 • Analyse van de situatie ‘as is’ op basis van diepte-interviews, rapporten, procedures, kick-offmeetings, enz. in de organisatie
 • Opstellen van een plan van aanpak en een draaiboek voor fase 3

Fase 3: 

 • Uitvoering van het plan van aanpak via workshops

Fase 4: 

 • Validatie van resultaten 
 • Definiëring van een actieplan om de resultaten te implementeren
   

Over deze service

Doelgroep: zaakvoerders en managers
Thema: HR 
Type: in company
Duur: op maat van je organisatie

Vraag consultancy aan

Nog vragen over onze consultancy? Contacteer ons